Franchising

MILK - AGRO, spol. s r.o. disponuje aj sieťou autorizovaných predajní v súčasnom počte viac ako 80, s ponukou kvalitných mliečnych výrobkov všetkým, ktorí si obľúbili značku SABI.

 

Pozrite si aktuálny zoznam s autorizovanými predajňami

 

Ako sa stať franchisingovým partnerom

Zmluva o franchisingu

Dodatok k zmluve o franchisingu

Príloha k zmluve

Zmluva o nájme hnuteľných vecí

 

Hore