Školský program

 

Dôležité oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pdf

pre materské školy, základné školy a školy určené pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré sú zapojené do programu poskytovania pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a mlieka a mliečnych výrobkov.

 

Spoločnosť MILK–AGRO, spol. s r. o. prináša prostredníctvom spoločnosti Organika s. r. o. do škôl zdravé a kvalitné mliečne výrobky SABI s cieľom podporiť spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov u detí v materských školách, u žiakov na základných školách alebo v školách so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v rámci projektu „Školský program“ dotovaného z finančných prostriedkov Európskej únie a z prostriedkov štátneho rozpočtu SR.

Spoločnosť Organika s. r. o. je rozhodnutím Pôdohospodárskej platobnej agentúry schváleným poskytovateľom mlieka a mliečnych výrobkov pre deti a žiakov v školách.

MILK - AGROČo Vám ponúkame?

1. Kvalitné mlieko a mliečne výrobky SABI určené na priamu spotrebu detí a žiakov školy.
Sortiment výrobkov spolu s cenami nájdete TU: www.organika.sk/cennik

2. Podporu pri vedení evidencie, ktorá zahŕňa okrem iného povinne predkladané tlačivá: čestné vyhlásenie školy a štvrťročné hlásenia školy o spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov.

Ako sa zapojiť do „Školského programu“?

Spoločnosť Organika s. r. o uzavrie so školou (zriaďovateľom školy) zmluvu o zabezpečovaní mliečnych výrobkov. Po jej uzavretí školu prihlási do 30. septembra na Pôdohospodárskej platobnej agentúre ako prijímateľa.

Škole zapojenej do „Školského programu“ spoločnosť Organika s. r. o. garantuje, že objednané množstvá tovaru sa riadia výlučne potrebami školy.

Pre viac informácií a uzavretie zmluvy na dodávky dotovaného mlieka a mliečnych výrobkov SABI nás prosím kontaktujte:

e-mail: objednavka@organika.sk
tel. č. 0948 448 066
www.organika.sk

MILK-AGRO

MILK-AGRO

© 2021 MILK-AGRO | Všeobecné vyhlásenie | Ochrana osobných údajov | Design by SIXNET

Získajte

akcie do vášho e-mailu každý týždeň.

Chcem akcie
Hore