Recykluj a vyhraj

Súťaž dočasne pozastavujeme.
Termíny vyhodnotenia súťaže a uzávierok jednotlivých kategórií súťaže aktualizujeme až po vyhlásení Ústredného krízového štábu SR o otvorení a riadnom chode školských zariadení.
Súťaž vyhodnotíme v náhradnom termíne.
Ďakujeme za pochopenie a prajeme všetko dobré.


 

Nový ročník súťaže Recykluj a vyhraj 2019/2020

Registrovať moju školu

 

Pre koho je súťaž určená?

Materské, základné a stredné školy.


Čo môžete vyhrať?

Účasť na koncerte Integrácia 2020 pre 100 žiakov v každej kategórii, elektrické kolobežky, tablet pre najusilovnejšieho žiaka, nákupné poukážky a mnoho ďalších cien v celkovej hodnote až 80 000 €. 


Ako sa môžem prihlásiť do súťaže?

Každá škola je povinná zaregistrovať sa v stanovenom termíne do 30. 11. 2019 na www.milkagro.sk prostredníctvom registračného formulára. 

Bez registrácie v stanovenom termíne nie je možné zapojiť sa do súťaže a nárokovať si na výhry. V uvedenom formulári vyplní všetky povinné údaje vrátane mena a hesla (zo skúsenosti odporúčame zadávať krátke a ľahko zapamätateľné mená a heslá), ktoré bude následne slúžiť na vstup do systému pre nahlasovanie hmotnosti.

Úspešnou registráciou získa škola možnosť súťažiť vo všetkých kategóriách.

Pokyny k súťaži


V akých kategóriách môžem súťažiť?

Kategória A:  
- zber hliníkových viečok z výrobkov SABI

Kategória B: 
- zber tetrapaku z čerstvého mlieka SABI

Kategória C: 
- výkup viečok a tetrapakov pre školy, ktoré sa neumiestnili do 10. miesta v kategóriach A a B.

Výkupná cena viečok je 0,70 €/kg a tetrapaku 0,50 €/kg. Minimálna hmotnosť viečok/tetrapaku sú 3 kg.

Kategória D: 
- najlepší odberateľ MILK-AGRO. Vyhráva 30 školských zariadení☺

Kategória E: 
- výtvor z obalov výrobkov SABI (tetrapaky, viečka)

Kategória F: 
- pieseň (zvuková nahrávka) – text musí obsahovať slová „MILK-AGRO“, „SABI“, „INTEGRÁČIK“, „RECYKLUJ A VYHRAJ“ a „INTEGRÁCIA“.

Kategória G:
- video (krátke video na Facebook MILK-AGRO)

 

Pre viac informácií navštívte oficiálnu internetovú stránku súťaže Recykluj a vyhraj.

 

MILK-AGRO

 

© 2020 MILK-AGRO | Všeobecné vyhlásenie | Ochrana osobných údajov | Design by SIXNET

Získajte

akcie do vášho e-mailu každý týždeň.

Chcem akcie
Hore