Recykluj a vyhraj

Blíži sa termín uzávierky v týchto kategóriách

 

Kategória E - Výtvor z obalov výrobkov SABI (voľná tvorba)
Kategória F - Pieseň

Posledný termín pre zaslanie výtvorov a piesní je 31.03.2023.
 

Aktuálny ročník súťaže Recykluj a vyhraj 2022/2023

KONTO

 

Registrácia

Každá škola je povinná zaregistrovať sa na stránke www.milkagro.sk prostredníctvom registračného formulára. Registrácia do 20. ročníka súťaže je spustená do 30.11.2022. Bez registrácie v stanovenom termíne nie je možné súťažiť a nárokovať si výhry v jednotlivých kategóriách. V uvedenom formulári je potrebné vyplniť všetky povinné údaje, vrátane mena a hesla (zo skúsenosti odporúčame zadávať krátke a ľahko zapamätateľné meno a heslo), ktoré bude následne slúžiť na vstup do systému pre nahlasovanie hmotností. V prípade, že škola zadá nepravdivé údaje v registračnom formulári (napr. počet žiakov školy) nemá nárok na výhru a bude zo súťaže vyradená. Úspešnou registráciou získa škola možnosť súťažiť vo všetkých kategóriách.

Svojou registráciou súhlasíte so spracovaním poskytnutých údajov podľa čl.6 ods.1 a) Nariadenia GDPR o ochrane osobných údajov fyzických osôb resp. zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov za účelom propagácie súťaže a jej výhercov na webovom sídle a sociálnych profiloch organizátora.

Kategórie

Tento rok sa súťaží v siedmich kategóriách:

Kategória A
zber hliníkových viečok SABI

Kategória B
zber použitých Tetrapack obalov SABI

Kategória C
výkup viečok a Tetrapack obalov

Kategoria D
najlepší odberateľ produktov MilkAgro

Kategória E
výtvor z obalov výrobkov SABI
Výtvor musí obsahovať číslo "20" (20. výročie súťaže)

Kategória F
pieseň Recykluj a vyhraj, Integrácia
Pieseň musí mať v texte "20" (20. výročie súťaže)

Kategória G
súťaž jednotlivcov na facebooku

 

Konečné výsledky nájdete na www.milkagro.sk a na stránke sutaz.milkagro.sk, kde si zároveň môžete prezerať videá a foto z predchádzajúcich ročníkov a sledovať Aktuality, ktoré môžete pridávať aj Vy po zaslaní na balint@milkagro.sk
Nedodržanie Pokynov k súťaži Recykluj a vyhraj s MILK-AGROM sa považuje za porušenie podmienok súťaže a môže viesť k diskvalifikovaniu zariadenia zo súťaže bez nároku na odmenu.

Pre viac informácií navštívte oficiálnu internetovú stránku súťaže Recykluj a vyhraj.

 

MILK-AGRO

 

Hore