Recykluj a vyhraj

REGISTRÁCIA DO NOVÉHO 18. ROČNÍKA SÚŤAŽE BUDE SPUSTENÁ 25. 11. 2020 V NOVOM DESIGNE.

KTO SI EŠTE NEPREVZAL CENY ZO 17. ROČNÍKA PRE KARANTÉNU,
 NECH TAK UROBÍ V ČO NAJKRATŠOM ČASE NA CENTRÁLE SPOLOČNOSTI MILK-AGRO, ČAPAJEVOVA 36, 080 46 PREŠOV
 ( INFO NA balint@milkagro.sk)

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE A POKYNY K SÚŤAŽI
ČÍTAJ NIŽŠIE
 

Aktuálny ročník súťaže Recykluj a vyhraj 2019/2020

KONTO

 

Výherné školy v kategóriách A a B musia doručiť na kontrolu obaly najneskôr do 09.10.2020. Kontakty na vedúcich VO stredísk
MILK-AGRO - PO, SB, KE máte v pokynoch.

UKONČENIE SÚŤAŽE

A, B – konečný termín nahlásenia hmotnosti na www.milkagro.sk do 30.09.2020 do 18.00 hod.. Výherné školy t.j. prvých 10 z každej kategórie je povinný doručiť viečka a tetrapak na centrálu firmy MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, Prešov do 17.05.2020, kde bude prevedená kontrola podľa množstva nahláseného na webe.
C – konečný termín výkupu viečok, tetrapaku a plastových kelímkov je do 30.10.2020
AB – konečný termín zaslania najlepšieho zberača a zberačky na balint@milkagro.sk do 30.09.2020
D – najlepší odberateľ MILK-AGRO od 01.09.2019 – 30.09.2020 (vyhodnocovacie obdobie)
E – konečný termín zaslania výtvorov (fyzicky centrála MILK-AGRO) do 25.09.2020
F – konečný termín zaslania piesní a textov mailom na balint@milkagro.sk do 25.09.2020

OFICIÁLNE VYHODNOTENIE A ODOVZDANIE CIEN

Termín odovzdania cien : 12. – 16.10.2020. Pre odovzdanie cien je povinná osobná účasť.

Z odovzdávania cien môže byť vyhotovený fotografický materiál a videozáznam.

Tešíme sa na Vás!

Priebežné a konečné výsledky nájdete na www.milkagro.sk v sekcii „Recykluj a vyhraj“, kde si zároveň môžete prezerať videá a foto z predchádzajúcich ročníkov a sledovať Aktuality, ktoré môžete pridávať aj Vy po zaslaní na balint@milkagro.sk
Nedodržanie Pokynov k súťaži Recykluj a vyhraj s MILK-AGROM sa považuje za porušenie podmienok súťaže a môže viesť k diskvalifikovaniu zariadenia zo súťaže bez nároku na odmenu.

Pre viac informácií navštívte oficiálnu internetovú stránku súťaže Recykluj a vyhraj.

 

MILK-AGRO

 

© 2022 MILK-AGRO | Všeobecné vyhlásenie | Ochrana osobných údajov | Design by SIXNET

Získajte

akcie do vášho e-mailu každý týždeň.

Chcem akcie
Hore