Správa o oprávnenom meraní emisií

Správa o oprávnenom meraní emisií CO, NOX zo spaľovacích zariadení - kotlov K1, K2 v plynovej kotolni a K3 v sušiarni mlieka v Sabinove, prevádzkovateľa MILK-AGRO, spol. s r.o.

Správa na stiahnutie

 

Hore