Produkty našej výroby

Smotany

Smotana SABI je vyrábaná z prísne vyberaného a kontrolovaného slovenského mlieka. V ľudskej výžive má mliečny tuk pri vhodnom a primeranom používaní svoje opodstatnenie, o. i. aj tým, že umožňuje organizmu prijímať v tuku rozpustné vitamíny A, D, E a K. V mliečnom tuku sú obsiahnuté fosfolipidy, ktorých funkciou v ľudskom organizme je udržiavať v dobrej kondícii nervovú sústavu.

Je to tekutý mliečny výrobok s vyšším obsahom mliečneho tuku, bez ktorého si nevie predstaviť svoje kuchárske umenie žiaden kuchár. Je tradičnou a zaužívanou surovinou slovenskej kuchyne. Účelu použitia smotany je prispôsobený výrobný sortiment smotán s rozdielnym obsahom tuku (12 %, 33 %) ako je to v prípade lahôdkovej a sladkej smotany alebo prítomnosti užitočných kultúr (smotanová, probiotická) ako je to v prípade kyslej smotany s obsahom 12 % tuku.

Smotany

Smotana SABI je vyrábaná z prísne vyberaného a kontrolovaného slovenského mlieka.

Zobraziť produkty
Nahliadnuť do výroby
Hore