Naša výroba a značka SABI

Spoločnosť MILK–AGRO, spol. s r.o. je producentom širokého spektra mliečnych výrobkov vyrábaných pod značkou SABI. Značka SABI - to je lahodná chuť a zaručená kvalita mliečnych výrobkov pripravovaných pre našich spotrebiteľov s láskou a starostlivosťou. Mlieko a výrobky z neho predstavujú nenahraditeľnú zložku ľudskej výživy a zdravia. Sú výnimočné vďaka obsahu probiotických kultúr, ktoré majú pre ľudský organizmus mnoho priaznivých účinkov a uplatňujú sa pri zlepšovaní imunitného systému. Každý druh výrobku je charakteristický inou probiotickou kultúrou, ktorá mu dodáva špecifickú chuť, vôňu a konzistenciu. V našich SABI jogurtoch je najväčšie zastúpenie živých jogurtových kultúr a to konkrétne Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Streptococcus thermophilus a Bifidobacterium lactis. V kategórii kyslomliečnych nápojov sa používajú najčastejšie tieto probiotické kultúry :

- acidofilné mlieka - Lactobacillus acidophilus
- bifidové mlieko a kyslá smotana - Bifidobacterium lactis
- kefírové mlieko - smotanová a kefírová kultúra.

V skupine čerstvých syrov sa používajú probiotické kultúry Bifidobacterium lactis pri výrobkoch Cottage cheese a Lactobacillus casei pri Sabinovskej hrudke.

Výrobky SABI známe svojou prvotriednou kvalitou podporujú zdravý životný štýl a sú verným dôkazom toho, že aj potraviny sa môžu stať naším priateľom a pomocníkom, ak si vieme vhodne vybrať. Značka SABI to je tradičná chuť, zdravie a výživa v jednom balení. Dôkazom vysokej kvality SABI výrobkov je rad ich ocenení a čo je najdôležitejšie, získaný kredit medzi spotrebiteľmi vďaka ich vynikajúcej chuti a naturálnemu charakteru. Vývoj a výroba sa neustále sústreďuje na prípravu nových SABI produktov. V oblasti mliekarenskej výroby, predovšetkým vo výrobe kyslomliečnych výrobkov, špeciálne jogurtov, vo výrobe tvarohu a smotán, sa firma vyprofilovala na významného slovenského producenta. V poslednom období svoju činnosť dynamicky rozširuje o produkciu čerstvých a zrejúcich syrov. Neoddeliteľnou súčasťou výrobnej činnosti, sústredenej vo výrobnom závode v Sabinove, je spracovanie mlieka na sušené mliečne výrobky a výroba masla.

Hore