11. 09. 2018

Mliečny program pre školy

Materské a základné školy majú možnosť zapojiť sa do Školského programu, ktorého cieľom je podporiť spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov žiakmi v školských zariadeniach. Viac nám o tom porozprávali Mgr. Matej Bálint, vedúci marketingu v spoločnosti Milk-Agro, Ing. Peter Kočiš, vedúci mliečnej výroby v Sabinove a Mgr. Petra Vnuk, konateľka spoločnosti Organika, s. r. o.


Najprv si povedzme, čo to ten Školský program je...

Matej Bálint: Je to program pomoci na poskytovanie mlieka a mliečnych výrobkov pre deti a žiakov v školských zariadeniach. Podpora spočíva vo finančnej pomoci, ktorá sa refunduje zo zdrojov EÚ a z národných zdrojov, a to iba na schválené mliečne výrobky. Školské zariadenia tak môžu mlieko a mliečne výrobky, na ktoré sa poskytuje pomoc, nakupovať za veľmi výhodnú cenu.

Petra Vnuk: Školský program je projektom Európskej únie a úspešne funguje vo väčšine krajín EÚ. Program má aj vzdelávaciu úlohu tým, že podporuje správne stravovacie návyky. Keď sa napríklad dieťa naučí, že na desiatu si nemá dať nejakú sladkosť a zapiť ju sladeným nápojom, ale dá si pohár mlieka, je predpoklad, že sa z toho stane zvyk, ktorý mu vydrží aj po skončení školskej dochádzky. Takže tento Školský program môžeme vnímať aj ako súčasť snáh o zdravie našej budúcej generácie.


Rozprávame sa o tom vo vhodnom čase, teraz sa totiž uzatvárajú zmluvy...

Matej Bálint: Áno, do konca septembra 2018 sa môžu základné a materské školy prihlásiť do Školského programu na rok 2018/2019.

Petra Vnuk: V regióne východného Slovenska majú školy možnosť zapojiť sa s našou spoločnosťou Organika s.r.o., ktorá je registrovaným dodávateľom Školského programu, a získať tak prístup ku kvalitným SABI výrobkom nášho schváleného výrobcu Milk-Agro. Zúčastnené školy tak prispejú k filozofii spoločnosti, ktorá sa snaží podporovať lokálnych výrobcov.


Aký sortiment ponúkate v rámci školského programu?

Peter Kočiš: Tento rok sortiment obohatíme o 250 g polotučné mlieko. Túto NOVINKU ponúkneme v mesiaci október 2018 aj zákazníkom v našej vlastnej maloobchodnej sieti v počte 190 predajní. Bude to mlieko s obsahom tuku 1,5% v tégliku s dvojitým viečkom, ktorému hovoríme pitné viečko, lebo po odpití časti mlieka sa dá znovu uzatvoriť, takže mlieko sa nerozleje.

MILK - AGRO

Varte s chuťou a chutne

otvoriť receptár

Otázky o zdraví

hľadám odpoveď

Čerstvé a chutné akciové produkty nielen vo vašej chladničke.

+ každý týždeň BONUS v podobe lahodného receptu

Súhlasím s pravidlami Ochrany osobných údajov.
© 2020 MILK-AGRO | Všeobecné vyhlásenie | Ochrana osobných údajov | Design by SIXNET

Získajte

akcie do vášho e-mailu každý týždeň.

Chcem akcie
Hore