Výhercovia súťaže s firmou Carla Slovakia

Výhercovia 6 outdoorových kamier súťaže s firmou Carla Slovakia

1. Anna Hromjaková Poprad
2. Sára Šimoňáková Tvarožná
3. Florián Juhász K. Chlmec
4. Ján Maňkoš Čečejovce
5. Alžbeta Pitoňáková Mlynčeky
6. Jana Paľová Hatalov


Výhry budú výhercom odovzdané najneskôr do 15.12.2017.
Bližšie inf.: 0915 735 181, alebo marketing@milkagro.sk

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže a blahoželáme víťazom.

© 2019 MILK - AGRO | Všeobecné vyhlásenie | Ochrana osobných údajov | Design by SIXNET

Získajte

akcie do vášho e-mailu každý týždeň.

Chcem akcie
Hore