Výhercovia súťaže o 248 skvelých cien s Klember

 

VÝHERCOVIA SÚŤAŽE KLEMBER

18.5-19.7.2016

 

 

 

1x Wellnes pobyt

 1. Darina Vaňová, Nováky

 

2x IPHONE 5S

 1. Denis Jurčík, Strážské

 2. Dianka + Ján+ Anna Turčekoví, Partizánske

 

2x Hodinky Michael Kors

 1. Ján Križan, Prešov

 2. Karolína Hatráková, Zemplínske Hradište

 

12x nafukovací bazén

 1. Denis Jurčik, Strážske

 2. Valéria Molitorisová, Pongrácovce

 3. Dianka + Ján Turčekovví, Partizánske

 4. Eva Miženková, Margecany

 5. Ingid Krišová, Michalovce

 6. Peter Žažo, Prešov

 7. Tomáš Mašlej, Vyšná Olšava

 8. Ing. Petra Zamišková, Svit

 9. Ing. Jaroslav Keresteš, Chmeľov

 10. Petra Ferková, Sobrance

 11. Viera Štefanová, Hertník

 12. Ing. Ľudmila Kolejová, Kamienka

 

21x nafukovacie kreslo

 1. Peter Kokavec, Krompachy

 2. Ľudmila Matuševská, Bardejov

 3. Barbara Bortňáková, Sabinov

 4. Terézia Bobiková, Trebišov

 5. Marta Kravianská, Prešov

 6. Ing. Lenka Portella, Košice-nad Jazerom

 7. PhDr. Marta Gutteková, Kľušov

 8. Erika Bodiová, Tornaľa

 9. Mária Vrabľová, Poráč

 10. Jozefína Bodnárová, Košice

 11. Katka Vilková, Granč-Petrovce

 12. Mária Lupčová, Tulčík

 13. Mária Štupáková, Plavnica

 14. Ing. Alena Nalevanková, Pečovská Nová Ves

 15. Ivana Kavická , Košice-Krásna

 16. Zdenka Kupčiková, Sedlice

 17. Danuša Kolmanová, Stropkov

 18. Kamil Adamišín, Lukavica

 19. Terézia Pavličková,Kežmarok

 20. Alžbeta Pitoňáková, Mlynčeky

 21. Marianna Minčaková, Košice

 

24x nafukovací stan

 1. Pavol Vrabeľ, Poráč

 2. Ing. Jaroslav Kriš, Michalovce

 3. Renáta Bartóková, Rožňava

 4. Ján Ivančák, Košice

 5. MUDr. Mária Štefanovičová, Stropkov

 6. Žaneta Jarošova, Medzilaborce

 7. Viera Miklošová, Strážske

 8. Renáta Jarzebowská, Sabinov

 9. Margita Tekelová, Rožňava

 10. Mária Staronová, Košice

 11. Slavomír Fábry, Bijacovce

 12. Alžbeta Polyaková, Tornaľa

 13. Helena Urdová, Prešov

 14. Iveta Jusková, Medzilaborce

 15. Agáta Petrová, Prešov

 16. Božena Kobularčiková, Svidník

 17. Zuzana Mekýšová, Skačany

 18. Ľubica Mašlejová, Miňovce

 19. Katarína Škorňáková, Partizánske

 20. Zuzana Jurová, Vinné

 21. Mária Hudákova, Prešov

 22. Milan Michalec, Dunajská Streda

 23. Jana Kišacová, Partizánske

 24. Anna Gerčaková, Trebišov

 

30x Raja

 1. Katarína Gmiterová, Medzilaborce

 2. Mária Fritšová, Prakovce

 3. Danka Rimská, Granč-Petrovce

 4. Eva Bischofova, Rožňava

 5. Dianka Turčeková, Partizánske

 6. Gabriela Jusková, Ražňany

 7. Jozef Elexa, Rožňava

 8. RNDr. Libuša Segedyová, Košice

 9. Ľubomíra Hrivnáková, Nováky

 10. Lucia Franková, Krompachy

 11. Milan Jurčik, Strážské

 12. Otília Szabóová, Kraľ. Chlmec

 13. Miroslava Svatová, Bzenov

 14. Beáta Ježková, Prešov

 15. Mária Augustinová, SNV

 16. Ing. Lenka Portella, Košice-nad jazerom

 17. Viera Šumberová, Vranov n/T

 18. Janka Pastorová, Bystré

 19. Ján Hudák, Bardejovská Nová Ves

 20. Marta Závacká, Markušovce

 21. Vladimír Bondra, Jakubovany

 22. Marcela Horváthová, Markušovce

 23. Zuzana Štangová, Partizánske

 24. Erika Bodiová, Tornaľa

 25. Vlasta Podobová, Plešivec

 26. Mária Klempórová, Medzev

 27. Magdaléna Hutniková, Staré

 28. Alžbeta Polyaková, Tornaľa

 29. Ján Lachman, Giraltovce

 30. Tatiana Guziová, Miňovce

 

36x Rak

 1. Renáta Kyseľová, Plavnica

 2. Barbara Bortňáková, Sabinov

 3. RNDr. Libuša Segedyová, Košice

 4. Eva Orininová, Košice

 5. Veronika Baranyiová, Trebišov

 6. Božena Dorková, Margecany

 7. Mgr. Renáta Terifajová, Ľubotín

 8. Marta Ráczová, Košice

 9. Alžbeta Polyaková, Tornaľa

 10. Ivana Pavlovičová, Košice

 11. Ján Mašlej, Miňovce

 12. Miroslava Spišaková, Prešov

 13. Jana Macinská, Markušovce

 14. Lenka Portella Košice

 15. Marta Senajová, Prešov

 16. Viera Ragančíková, Vranov n/T

 17. Anna Šošoviová, Ružomberok

 18. Mária Bačová, SNV

 19. Anna Siriková, Medzilaborce

 20. Žaneta Jarošová, Medzilaborce

 21. Marcela Karnoltová, Švedlár

 22. Anna Hromjáková, Poprad

 23. MUDr. Eva Kucerová, Svidník

 24. Andrea Čurlejová, Topoľovka

 25. Martin Mitura, Ľubica

 26. Mgr. Martina Tomadlíková, Krompachy

 27. Slavomír Gurský, Bardejov

 28. Jozef Obert, Nováky

 29. MUDr. Mária Štefanovičová, Stropkov

 30. Natália Galdunová, Veľký Šariš

 31. Denis Korfant, Kráľ. Chlmec

 32. Helena Lukačiková, Medzilaborce

 33. Daniela Palonderová, Spišské Podhradie

 34. Kamila Nováková, Prešov

 35. Kristián Molitoris, Sp. Podhradie

 36. Katarína Pasor Cemová, Drienovec

120x termotaška

 1. Iveta Beňačková, Skačany

 2. Mária Bačová, SNV

 3. Otília Szabóová, Kráľ. Chlmec

 4. Matúš Červeňák, Rudňany

 5. Eva Morozová, Trebišov

 6. Tadeáš a Radko Čulágoví, Bardejov

 7. Zuzana Ďurišková, Kaloša

 8. Mária Bilišňanská, Bardejov

 9. Eva Pigulová, Prešov

 10. Anna Radomská, Vranov n/T

 11. Anna Kovaľová, Solivar

 12. Zuzana Kalafutová, SNV

 13. Eva Milasová, Bardejov

 14. Gabriela Petruňová, Vinné

 15. Pavol Králik, Vinné

 16. Ján Križan, Prešov

 17. František Iľo, Čečejovce

 18. Alžbeta Sopčákova, Pečovská Nová Ves

 19. Monika Hanušovská, Krompachy

 20. Mária Kravčaková, Miňovce

 21. Martin Hudák, Bardejovská Nová Ves

 22. Sylvia Kopnická, Košice

 23. Jana Kerpčárová, Šarišské Jastrabie

 24. Andrea Lechanová, Lemešany

 25. Viera Štefanová, Hertník

 26. Eva Molnárová, Tornaľa

 27. Marcela Berníková, SNV

 28. Mgr. Helena Bermisová, Sabinov

 29. Mária Klučárová, Markušovce

 30. Mgr. Zuzana Eleková, Strážské

 31. Agáta Balasičová, Tibava

 32. Klaudia Darvasiová, Krompachy

 33. Anna Boršošová, Kráľ. Chlmec

 34. Mrg, Erika Kozmová, Košice

 35. Renáta Jarzebowská, Sabinov

 36. Ingrid Gonosová, Stropkov

 37. Simona Beňovská, Čečejovce

 38. Jana Čajbíková, Košice

 39. Kamila Pankuchová, Prešov

 40. Jana Bobaľová, Humenné

 41. Regina Fecková Štôla- Vysoké Tatry

 42. Martina Štúrová, Prešov

 43. Peter +Dianka + Ján Turčekoví, Partizánske

 44. Florian Juhász, Kráľ. Chlmec

 45. Mária Pustaiová, Švedlár

 46. Jana Zoľáková, Kružľov

 47. Mária Cuperová, Ružomberok

 48. Pavol Vrabeľ, Poráč

 49. Božena Kvašňáková, Humenné

 50. Radoslav Petrovka, Košice

 51. Ľuboš Miščík, Košice

 52. Marcela Marcinová, Spišské Podhradie

 53. Mariana Šalapová, Vinné

 54. Lenka Černická, Gemerská Poloma

 55. Jana Bellová, Prešov

 56. Ing. Ľudmila Bicáková, Rakovnica

 57. Marta Vilková, Granč-Petrovce

 58. Helena Lukačíková, Medzilaborce

 59. Eva Hurná, Košice

 60. Gabriela Rondžiková, Prešov

 61. Ing. Terézia Švirková, Bardejov

 62. Eva Miškufová, CHNV

 63. Július Bunda, Turany nad Ondavou

 64. Zdenek Šalamon, Solivar

 65. Iveta Očkovičová, Tulčík

 66. Miroslava Svatová, Bzenov

 67. J. Veselovská, Lipt. Hrádok

 68. Mgr. Simona Beskidová, Kežmarok

 69. Tomáš Bačinský, Prešov

 70. Jaroslav Slepák, Strážské

 71. Slavomír Gurský, Bardejov

 72. Drahomíra Kušnierová, Stropkov

 73. Marta Kravianská, Prešov

 74. Anna Staruchová, Prešov

 75. Elena Gujdanová, Košice

 76. Miriama Šmaýová, Strážské

 77. Martina Strelcová, Košice

 78. Veronika Kubičková, Prešov

 79. Katarína Kundeková, Krompachy

 80. Michal Bukovský, Spišská Belá

 81. Iveta Šoltésová, Kapušany

 82. Štefan Humeník, Vranov n/T

 83. Sylvia Paričková, Rožňava

 84. Gizela Szabóová, Drienovec

 85. Helena Pokorná, Svidník

 86. Jozef Šalapa, Vinné

 87. Ľudmila Peštová, Vinné

 88. Eva Kováčová, Trenčín

 89. Martin Bialeš, Hradište

 90. Miroslav Pankuch, Tulčík

 91. Marianna Minčaková, Košice

 92. Anna Hromjáková, Poprad

 93. Helena Hrabčaková, Prešov

 94. Zuzana Slebodníková, Drienov

 95. Svetlana Hajduková, Kružlová

 96. Jozefína Širochmanová, Trebišov

 97. Iveta Kosťová, Strážské

 98. Jana Džadoňová, Kežmarok

 99. Helena Csonková Szkíbová, Košice

 100. Valeria Cinová, Zborov

 101. Eva Pometlová, Nováky

 102. Kristína Molitoris, Sp. Podhradie

 103. Milan Čuchta, Košice

 104. Marta Gašparová, Budimír

 105. Alžbeta Vargaeštoková, Slanec

 106. Helena Tomečková, Bardejov

 107. Alena Ruskovská, Michalovce

 108. Elena Paniaková, Partizánske

 109. Mária Komárová, Dulová ves

 110. Anna Hladká, Vinné

 111. Svetlana Margitayová, Vinné

 112. Zuzana Bombíková, Petrovany

 113. Vladimír Štieber, Lipany

 114. Milan Jurčík, Strážske

 115. Iveta Tinatmová, Plavnica

 116. Anna Čopianová, Smižany

 117. Miloš Baran, V n/T

 118. Mária Olejníková, Prešov

 119. Edila Balogová, Streda nad Bodrogom

 120. Veronika Bystričanová, Ružomberok

 

 

Ceny budú odovzdané najneskôr do 30.9.2016

 

Bližšie inf.: 0915 735 181, alebo marketing@milkagro.sk

 

Výhercom srdečne blahoželáme !

© 2019 MILK - AGRO | Všeobecné vyhlásenie | Ochrana osobných údajov | Design by SIXNET

Získajte

akcie do vášho e-mailu každý týždeň.

Chcem akcie
Hore