Veľkonočná súťaž 2018-

Veľkonočná súťaž

21. 3. - 3. 4. 2018

500x nákupná poukážka v hodnote 20 €

Zoznam výhercov:

1. Andrea Lusinová, 082 12 Kapušany

2. Eva Torbíková, 065 01 Hniezdne

3. Helena Končárová, 082 12 Kapušany

4. Kristína Bujňáková, 082 76 Torysa

5. Slavomír Frohlich, 065 45 Plavnica

6. Jozef Novysadlák, 082 73 Krásna Lúka

7. Peter Bednár, 082 35 Prešov

8. Lýdia Kopčáková, 080 01 Prešov

9. Mgr. Ivana Jurčenko, 065 42 Čirč

10. Ladislav Kopunec, 911 08 Trenčín

11. Marián Molek, 056 01 Gelnica

12. Dáša Šimová, 055 71 Žakarovce

13. Helena Zamboryová, 072 22 Strážske

14. Mária Hudáková, 083 01 Sabinov

15. Štefan Eszrényi, 982 01 Tornaľa

16. Zuzana Lopuchovská, 082 71 Lipany

17. Mária Pakaličová, 065 45 Plavnica

18. Mária Kyseľová, 052 05 SNV

19. Zdenko Ruman, 080 01 Prešov

20. Deniska Magáčová, 082 41 Bajerov

21. Mária Hritzová, 056 01 Gelnica

22. Margita Nemčková, 049 11 Plešivec

23. Helena Pazdičová, 082 12 Kapušany

24. Valentínka Jurijová, 972 71 Nováky

25. Jozef Gavis, 055 63 Helcmanovce

26. Katarína Tancárová, 054 01 Levoča

27. Lukáš Gallo, 049 32 Štítnik

28. Alena Uhrínová, 053 61 Spišské Vlachy

29. Kamila Sidimáková, 086 04 Kružlov

30. Mária Hlaváčová, 072 22 Strážske

31. Miroslav Pinčák, 082 22 Šariššské Michaľany

32. Mária Hirková, 064 01 Stará Ľubovňa

33. Milena Dobrovičová, 082 61 Ražňany

34. Stanislav Chovanec, 065 45 Plavnica

35. Marta Sláviková, 082 12 Kapušany

36. Jozef Žoldák, 059 11 Hozelec

37. Valéria Talarovičová, 083 01 Sabinov

38. Ing. Jaroslav Keresteš, 082 15 Chmeľov

39. Daniela Kramová, 072 22 Strážske

40. Mária Očipová, 082 21 Veľký Šariš

41. Janka Mikolajová, 053 21 Markušovce

42. Alžbeta Falimová, 052 01 SNV

43. Katarína Nemčíková, 055 71 Žakarovce

44. Ľ. Šidlovská, 080 05 Prešov

45. Magdaléna Reznická, 065 03 Podolínec

46. Beáta Pivovarničková, 053 04 Studenec

47. Katarína Mikušová, 040 23 Košice

48. Žaneta Weisová, 040 11 Košice

49. Ján Sojčák, 067 83 Kamenica Nad/Cirochou

50. Justína Murmanová, 082 53 Záborské

51. Eduard Kostelník, 054 01 Levoča

52. Marta Bernáthová, 048 01 Rožňava

53. Ing. Renáta Tkáčová, 080 01 Prešov

54. Iveta Ševčovičová, 082 71 Lipany

55. Jozef Geletka, 053 33 Nálepkovo

56. Katarína Regrutová, 053 51 Kluknava

57. Viera Angelovičová, 064 01 Stará Ľubovňa

58. Iveta Hrabková, 080 01 Prešov

59. Ľubica Nagyová, 052 01 SNV

60. Ing. Ľuboš Komár, 044 31 Družstevná Pri Hornáde

61. Magdaléna Stoláriková, 053 04 Spišské Podhradie

62. Terézia Jančárová, 053 63 Spišský Hrušov

63. Miriam Leščáková, 082 71 Lipany

64. Miroslava Tarabčáková, 090 33 Turany n/O

65. Silvia Babjaková, 066 01 Humenné

66. Slávka Vašková, 044 81 Kysak

67. Ján Štofaňák, 082 37 Široké

68. Mária Krištofová, 902 01 Pezinok

69. Stanislav Macejko, 055 61 Jaklovce

70. Jana Paľová, 072 16 Hatalov

71. Rudolf Varga, 044 71 Čečejovce

72. Jozef Melaga , 080 06 Ľubotice

73. Ľuboslava Chovanová, 083 01 Sabinov

74. Ján Kost, 083 04 Kružlov

75. Eva Novotná, 055 01 Margecany

76. Mária Hrinkaničová, 072 63 Koňuš

77. Ľubica Rusinková, 090 05 Krajná Poľana

78. Marta Lauková, 080 01 Prešov

79. Peter Škovran, 068 01 Medzilaborce

80. Bc. Gabriela Pekáriková, 080 01 Prešov

81. Mária Švihurová, 082 52 Kokošovce

82. Alena Gregová, 082 01 Prešov

83. Katarína Sukovská, 082 12 Kapušany

84. Ľubica Majerová, 055 66 Smolník

85. Ľudmila Peštová, 072 31 Vinné

86. Mária Andraščíková, 082 71 Lipany

87. Ján Ščavnický, 053 01 Harichovce

88. Martina Hudačková, 080 01 Prešov

89. Romana Ševčovičová, 082 71 Lipany

90. Anna Uramová, 068 01 Medzilaborce

91. Ing. Rastislav Kažimír, 082 12 Kapušany

92. Anna Adamová, 082 37 Široké

93. Mária Kostrabová, 080 01 Prešov

94. Božena Trizvičuková, 094 13 Vranov n/T

95. Michaela Uhrinová, 053 61 Spišské Vlachy

96. Mária Ondrejová, 083 01 Sabinov

97. Ľudmila Kačmariková, 080 05 Prešov

98. Mária Štupáková, 065 45 Plavnica

99. Marko Peľak, 044 71 Čečejovce

100. Ing. Terézia Streberová, 053 63 Chrasť nad Hornádom

101. Lucia Velčková, 094 31 Hanušovce n/T

102. Veronika Repaská, 083 01 Sabinov

103. Deniska Magáčová, 080 01 Prešov

104. Radka Angelovičová, 082 71 Lipany

105. Jozef Verčimák, 082 12 Kapušany

106. Mária Kaľavská, 053 04 Granč- Petrovce

107. Zdena Jenčíková, 053 42 Krompachy

108. Lucia Franková, 053 42 Krompachy

109. Viera Macejková, 056 01 Gelnica

110. Valéria Molitorisová, 053 05  Behárovce

111. Helena Kravcová, 065 42 Čirč

112. Pavol Kováč, 082 12 Kapušany

113. Katarína Murmanová, 082 53 Záborské

114. Magda Servilová, 065 44 Plaveč

115. Helena Cupráková, 082 71 Lipany

116. Mária Popielová, 065 41 Ľubotín

117. Dobroslava Piklová, 053 61 Spišské Vlachy

118. Ingrid Redžepovičová, 094 31 Hanušovce n/T

119. Mária Hritzová, 056 01 Gelnica

120. Eva Krajňáková, 083 01 Sabinov

121. Lucia Kešová, 066 01 Humenné

122. Mária Končíková, 053 34 Švedlár

123. Mária Karaková, 972 71 Nováky

124. Milan Krasč, 040 23 Košice

125. Igor Huňady, 082 71 Lipany

126. Eva Tóthová, 048 01 Rožňava

127. Mária Wassermannová, 052 01 SNV

128. Jozef Novák, 053 04 Spišské Podhradie

129. Zuzana Žilková, 082 71 Lipany

130. František Martinko, 082 71 Lipany

131. Nataša Ljikarová, 080 46 Prešov

132. Anna Radačovská, 083 01 Sabinov

133. Anna Liptáková, 082 33 Prešov

134. Anna Poráčová, 082 35 Hermanovce

135. Božena Fabianová, 065 45 Plavnica

136. Adriana Fedorová, 082 43 Sedlice

137. Ján Nemec, 059 21 Svit

138. Jarmila Šusterová, 056 01 Gelnica

139. Anna Harčariková, 082 71 Lipany

140. Jakub Ciganoc, 072 22 Strážske

141. Jana Zoľáková, 086 04 Kružľov

142. Irena Švédová, 086 04 Kružľov

143. Anna Salamonová, 065 41 Ľubotín

144. Ján Sedlák, 083 01 Sabinov

145. Tibor Šoltés, 082 12 Kapušany

146. Zuzana Majerníková, 053 42 Krompachy

147. Ľudmila Peštová, 022 31 Vinné

148. Miroslava Krátka, 958 01 Partizánske

149. Marta Tomečková, 082 13 Tulčík

150. Zuzana Klimová, 053 63 Chrasť nad Hornádom

151. Mária Baluchová, 053 51 Kluknava

152. Terézia Demjanová, 082 13 Tulčík

153. Ivana Jarošiková, 040 01 Košice

154. Miriam Grešová, 082 66 Uzovce

155. Regina Fecková, 059 37 Štôla -Vysoké Tatry

156. Marcela Mitrová, 072 51 Krčava

157. Milan Kuzmiak, 064 01 Stará Ľubovňa

158. Zuzana Gaľová, 082 21 Veľký Šariš

159. Valentín Lipták, 082 33 Prešov

160. Marta Balážová, 053 42 Krompachy

161. Ján Macko, 056 01 Gelnica

162. Adriana Hrubá, 072 22 Strážske

163. Lívia Hajková, 060 01 Kežmarok

164. Ľudmila Gajdošová, 080 01 Prešov

165. Ľuba Jadlovská, 067 45 Topoľovka

166. Ľudmila Bolíková, 082 42 Bzenov

167. Ing. Ján Jaroščák, 073 01 Sobrance

168. Terézia Demková, 093 03 Vranov n/Topľou

169. Magdaléna Kočišová, 053 05 Beharovce

170. Ružena Radvánska, 040 01 Košice

171. Marta Zifcsaková, 065 03 Podolínec

172. Peter Krull, 065 03 Podolínec

173. Božena Pavúková, 080 06 Prešov

174. Jozef Hasara, 094 31 Hanušovce n/T

175. Zuzana Holubová, 094 13 Sačurov

176. Andrea Čopianová, 053 11 Smižany

177. Jaroslav Majerčik, 065 03 Podolínec

178. Vlado Demjanovič, 080 01 Prešov

179. Viera Ružbarská, 082 71 Lipany

180. Ondrej Pivovarniček, 053 04 Studenec

181. Jaroslav Marcin, 053 04 Spišské Podhradie

182. Mária Bilišňanská, 085 01 Bardejov

183. Monika Kravcová, 065 42 Čirc

184. Ing. Monika Mekková, 080 05 Prešov

185. Peter Vančo, 065 45 Plavnica

186. Ľuboslav Peržel, 082 42 Bzenov

187. Daniel Šilát, 082 67 Terňa

188. Peter Palonder, 053 03 Jablonov

189. Zuzana Repková, 064 01 Stará Ľubovňa

190. Jozef Reznický, 065 03 Podolínec

191. Anna Fabriciová, 056 01 Gelnica

192. Viera Sedláková, 082 14 Pušovce

193. Ján Kost , 086 04 Kružľov

194. Anna Čekaňaková, 080 01 Prešov

195. Alena Molčanová, 053 04 Spišské Podhradie

196. Silvia Zimmermannová, 053 51 Kluknava

197. Jozef Paľo, 082 13 Tulčík

198. Jakub Ciganoc, 072 22 Strážske

199. Katarína Kundeková, 053 42 Krompachy

200. Tatiana Geľatková, 072 22 Strážske

201. Helena Jendričeková , 054 01 Levoča

202. Mária Sovičová, 064 01 Stará Ľubovňa

203. Monika Bukovická, 049 18 Lubeník

204. Darina Angelovičová, 082 22 Šariššské Michaľany

205. Andrejko Rímsky, 053 05 Granč- Petrovce

206. Hedviga Hlodáková, 049 16 Jelšava

207. Lenka Dobrovičová, 082 61 Ražňany

208. Miroslava Brutovská, 053 51 Kluknava

209. Róbert Čopian, 053 11 Smižany

210. Janka Mrugová, 065 45 Plavnica

211. Jozef Dragošek, 065 03 Podolínec

212. Iveta Perželová, 082 42 Bzenov

213. Adriana Urbanová, 066 01 Humenné

214. Danka Beneková, 067 45 Topoľovka

215. Ľubomír Bovan, 066 01 Humenné

216. Adela Mačušová, 086 33 Zborov

217. Božena Horvátová, 082 13 Tulčík

218. Mariana Grešová, 082 66 Uzovce

219. M. Čabalová, 090 34 Kolbovce

220. Damián Sliacky, 034 01 Ružomberok

221. Zuzana Gonševicová, 080 01 Prešov

222. Slavka Andrt, 053 01 Harichovce

223. Pavel Uebersax, 080 01 Prešov

224. Mária Hlaváčová, 072 22 Strážske

225. Anna Bobáková, 089 01 Svidník

226. Marcela Marcinová, 053 04 Spišské Podhradie

227. Alena Gregová, 082 01 Prešov

228. Veronika Baranyiová, 075 01 Trebišov

229. Lucia Kačmariková, 040 01 Košice

230. Alena Sabovčíková, 033 01 Liptovský Hrádok

231. Mária Gdovinová, 082 14 Pušovce

232. Katarína Kopčáková, 065 11 Nová Ľubovňa

233. Kamila Budáková, 082 13 Tulčík

234. Marta Kravianska, 080 01 Prešov

235. Mária Klempárová, 044 25 Medzev

236. Jana Tomičová, 083 01 Sabinov

237. Mária Pavolková, 072 22 Strážske

238. Stanislav Zubrický, 082 56 Pečovská Nová Ves

239. Monika Drabišinová, 065 45 Plavnica

240. Mária Škovranová, 083 01 Sabinov

241. Tomáš Aron, 082 33 Prešov

242. Miroslav Dorko, 056 01 Gelnica

243. Ľubomíra Mesarčíková, 065 03 Podolínec

244. Renáta Bartóková, 048 01 Rožňava

245. Mária Tatranská, 053 03 Jablonov

246. Adrianna Vangel, 929 01 Dunajská Streda

247. Barbora Ondisová, 053 61 Spišské Vlachy

248. Eva Rothmajerová, 056 01 Gelnica

249. Marína Krivanská, 049 25 Dobšiná

250. Anna Hromjaková, 058 01 Poprad

251. Katarína Mathiová, 082 12 Kapušany

252. Jozef Kovalčík, 086 04 Kružľov

253. Miloš Paštrnák, 033 01 Liptovský Hrádok

254. Ján Staško, 082 67 Terňa

255. Iveta Strojná, 053 04 Spišské Podhradie

256. Anna Bučáková, 053 06 Bijacovce

257. Juliana Čižmárová, 082 74 Brezovica

258. Elena Longauerová, 053 62 Bystrany

259. Ján Žilka, 082 71 Lipany

260. Mgr. Helena Berdisová, 083 01 Sabinov

261. Mária Habuštová, 073 01 Sobrance

262. Alena Vasiľová, 075 01 Trebišov

263. Lýdia Hricková, 080 01 Prešov

264. Jana Paľová, 072 16 Hatalov

265. Oľga Renčoková, 048 01 Rožňava

266. Kamila Sidimáková, 086 04 Kružľov

267. Dana Maliňáková, 053 02 Sp. Hrhov

268. Klaudia Fanclíková, 065 41 Ľubotín

269. Veronika Pramuková, 053 01 Harichovce

270. Mária Litecka, 052 01 SNV

271. Jarmila Šusterová, 056 01 Gelnica

272. Peter Očkovič, 082 13 Tulčík

273. Lukáš Joščák, 082 33 Chminianska Nová Ves

274. Eva Jurčová, 033 01 Liptovský Hrádok

275. Anna Onderková, 082 61 Ražňany

276. Alžbeta Stehlíková, 053 42 Krompachy

277. Mária Kapsdorferová, 052 01 SNV

278. Eduard Kostelník, 054 01 Levoča

279. Anna Galmišová, 082 32 Svinia

280. Helena Eszrenyiová, 982 01 Tornaľa

281. Ľudmila Macejková, 055 61 Jaklovce

282. Ing. Eva Sulírová, 064 01 Stará Ľubovňa

283. Gabriela Palšová, 080 01 Prešov

284. Gabriela Keparáková, 082 71 Lipany

285. Anna Almašiová, 053 34 Švedlár

286. Božena Sentpéteryová, 049 25 Dobšiná

287. Jozef Bujňák, 082 71 Lipany

288. Michaela Šulíková, 082 71 Lipany

289. Libuša Husovská, 080 01 Prešov

290. Gabriela Klocková, 053 61 Spišské Vlachy

291. Slavka Bučková, 086 01 Kružľov

292. Jana Palgutová, 082 73 Šarišské Dravce

293. Ján Nemec, 059 21 Svit

294. Martin Paľo, 072 16 Hatalov

295. Katarína Mikulčíková, 082 37 Široké

296. Vladimíra Pribulová, 082 37 Široké

297. Ladisla Novotný, 052 01 SNV

298. Eva Štovčíková, 044 24 Poproč

299. Katarína Krafčíková, 065 41 Ľubotín

300. Ing. Zuzana Tkáčová, 082 53 Petrovany

301. Jozef Jakubkovič, 065 41 Ľubotín

302. Peter Plačko, 053 02 Sp. Hrhov

303. Rudolf Krajger, 065 45 Plavnica

304. Alena Sabovčíková, 033 01 Liptovský Hrádok

305. Veronika Vargová, 065 45 Plavnica

306. Mária Hudáková, 053 51 Kluknava

307. Viera Gimerová, 082 12 Kapušany

308. Tibor Váczy, 040 01 Košice

309. Dana Tinatmová, 065 48 Šarišské Jastrabie

310. Mária Kostrabová, 080 01 Prešov

311. Anna Soľanová, 054 01 Levoča

312. Katarína Petrovková, 040 11 Košice

313. Lýdia Marchynová, 052 01 SNV

314. Jana Šimeková, 033 01 Liptovský Hrádok

315. Slavomír Gurský, 085 01 Bardejov

316. M. Okresová, 052 01 SNV

317. Janka Maršaleková, 053 34 Švedlár

318. Marián Kožár, 082 71 Lipany

319. Anna Gumanová, 094 31 Hanušovce n/T

320. Kristína Doričaková, 053 34 Švedlár

321. Ing. Mária Hudecová, 080 05 Prešov

322. Lýdia Lovasová, 05 351 Kluknava

323. Jana Argalášová, 053 42 Krompachy

324. Mária Bačová, 040 23 Košice

325. Anna Turčeková, 958 01 Partizánske

326. Miriam Klainová, 060 01 Kežmarok

327. Daniela Čuhová, 080 01 Prešov

328. Milan Lechan, 082 03 Lemešany

329. Jana Sveková, 082 12 Kapušany

330. Amália Jacková, 076 33 Slovenské Nové Mesto

331. Monika Kravcová, 065 42 Čirč

332. Jozef Žoldák, 059 11 Hozelec

333. Valér Makovský, 040 23 Košice

334. Peter Ruman, 080 01 Prešov

335. Mgr. Helena Berdisová, 083 01 Sabinov

336. Ing. Brigita Fecková, 059 37 Štôla -Vysoké Tatry

337. Mária Paraličová, 065 45 Plavnica

338. Eva Balogová, 080 01 Prešov

339. Gabriela Matysová, 080 01 Prešov

340. rodina Gmucová, 053 61 Spišské Vlachy

341. Peter Vančo, 065 45 Plavnica

342. Alžbeta Lipková, 082 13 Tulčík

343. Darina Vargušová, 087 01 Giraltovce

344. Martin Leško, 082 13 Tulčík

345. Jozef Kovalčík, 086 04 Kružľov

346. Anna Vámošová, 073 01 Sobrance

347. Viera Kniezovová, 072 22 Strážske

348. Ing. Gabriel Huraj, 083 01 Sabinov

349. Mária Pasternáková, 082 12 Kapušany

350. Monika Kopčáková, 080 01 Prešov

351. Radovan Zimmermann, 053 51 Kluknava

352. Jaroslav Mruk, 065 03 Podolínec

353. Marta Sebesyebová, 045 01 Moldava n/B

354. M. Okresová, 052 01 SNV

355. Šarlota Molnárová, 045 01 Moldava n/B

356. František Fedor, 082 13 Tulčík

357. Miroslav Poráč, 080 01 Prešov

358. Rastislav Holotňák, 054 01 Levoča

359. Jozef Talian, 094 31 Hanušovce n/T

360. Rudolf Varga, 044 71 Čečejovce

361. Marta Mišková, 080 01 Prešov

362. František Fedor, 082 13 Tulčík

363. Peter Gula, 090 42 Okrúhle

364. Eva Džubáková, 085 01 Bardejov

365. Štefan Klein, 060 01 Kežmarok

366. Mária Dzivá, 082 13 Tulčík

367. Mária Novotná, 052 01 SNV

368. Margita Bendíková, 053 01 Harichovce

369. Mária Gazdíková, 080 01 Prešov

370. Ing. Mária Husovská, 082 13 Tulčík

371. Lýdia Lovasová, 053 51 Kluknava

372. Terézia Demjanová, 082 13 Tulčík

373. Rastislav Braja, 089 01 Svidník

374. Júlia Kolesárová, 075 01 Trebišov

375. Monika Hudáková, 083 01 Sabinov

376. Sandra Majtnerová, 082 71 Lipany

377. Mgr. Tatiana Múdra, 080 05 Prešov

378. Mgr. Zuzana Krivdová, 082 37 Široké

379. Marie Krivdová, 053 04 Spišské Podhradie

380. Viera Kandalová, 094 35 Soľ

381. Dominika Laubertová, 080 01 Prešov

382. Oľga Renčoková, 048 01 Rožňava

383. Mária Hudáková, 053 61 Spišské Vlachy

384. Nikola Botošová, 045 01 Moldava n/B

385. Milena Feldmanová, 080 01 Prešov

386. Miroslava Kollárová, 055 51 Veľký Folkmár

387. Dávid Kron, 072 22 Strážske

388. Vierka Bujňáková, 082 76 Torysa

389. Ildiko Maťová, 048 01 Rožňava

390. Ľudmila Peregrinová, 082 61 Ražňany

391. Lucia Krupová, 082 71 Lipany

392. Mária Frohlichová, 065 45 Plavnica

393. Vladimír Sedlák, 080 01 Prešov

394. Katarína Patzová, 053 42 Krompachy

395. Miroslav Fabián, 083 01 Sabinov

396. Jozef Reznický, 065 03 Podolínec

397. Anna Pankuchová, 082 13 Tulčík

398. Vladislav Lamanec, 086 04 Kružľov

399. Oľga Žuffová, 911 01 Trenčín

400. Mária Lopuchovská, 080 01 Prešov

401. Emília Semanová, 080 01 Prešov

402. Silvia Nováková, 053 04 Spišské Podhradie

403. Pavol Vrábeľ, 053 23 Poráč

404. Darina Šlezingerová, 082 12 Kapušany

405. Denisa Tomčíková, 080 01 Prešov

406. Mária Vargová, 065 41 Ľubotín

407. Mgr. Mária Kuzmiaková, 064 01 Stará Ľubovňa

408. Iveta Babatinová, 082 56 Pečovská Nová Ves

409. Katka Pribišová, 080 01 Prešov

410. Janka Krupová, 082 12 Kapušany

411. Ján Urda, 065 42 Čirč

412. Stanislav Bucko, 082 71 Lipany

413. Norko Štefan, 065 44 Plaveč

414. Marcela Romančáková, 075 01 Trebišov

415. Renáta Kyseľová, 065 45 Plavnica

416. Matúš Baňas, 082 32 Svinia

417. Lýdia Marchevská, 080 01 Prešov

418. Viera Nižníková, 080 01 Prešov

419. Jozef Sedlák, 080 01 Prešov

420. František Kollár, 083 01 Sabinov

421. Peter Pribula, 082 37 Široké

422. Ing. Martina Tomadlíková, 053 42 Krompachy

423. Martina Horovská, 075 01 Trebišov

424. Mgr. Jana Rímska, 082 71 Lipany

425. Zdenka Lepáková, 082 13 Tulčík

426. Denis Jurčík, 072 22 Strážske

427. Dávid Kron, 072 22 Strážske

428. Alica Fodorová, 929 01 Dunajská Streda

429. Lýdia Gumanová, 080 01 Prešov

430. Miroslav Poráč, 080 01 Prešov

431. Viera Bľandová, 086 04 Kružlov

432. zdenka Leškovská, 065 48 Šarišské Jastrabie

433. Mária Pramuková, 053 01 Harichovce

434. Anna Nováková, 053 04 Spišské Podhradie

435. Ján Palčo, 083 01 Sabinov

436. Anna Vančová, 065 45 Plavnica

437. Jozef Michal, 080 01 Prešov

438. Dominika Jurčiková, 072 22 Strážske

439. Dušan Varga, 094 34 Bystré

440. Jaroslav Boldiš, 049 11 Plešivec

441. Mária Haromová, 086 04 Kružlov

442. Ján Žilka, 082 71 Lipany

443. Anna Harčariková, 065 41 Ľubotín

444. Mária Kandráčová, 082 37 Široké

445. Božena Baluchová, 082 38 Víťaz

446. Iveta Očkovičová, 082 13 Tulčík

447. Richard Volák, 056 01 Gelnica

448. Elena Longauerová, 053 62 Bystrany

449. Božena Bovanová, 066 01 Humenné

450. Katarína Sedlaková, 080 01 Prešov

451. Monika Fecková, 080 05 Prešov

452. Jozef Baloga, 053 51 Kluknava

453. Martin Výbošťok, 080 01 Prešov

454. Mária Olexová, 082 13 Tulčík

455. Anna Vančová, 065 45 Plavnica

456. Mária Lopuchovská, 080 01 Prešov

457. Adriana Mydliarová, 053 11 Smižany

458. Diana Vlkolinská, 053 04 Spišské Podhradie

459. Magda Polačková, 080 01 Prešov

460. Monika Juhász, 077 01 Kráľovský Chlmec

461. Jaroslava Husáková, 094 15 Zámutov

462. Danka Rimská, 053 05 Granč- Petrovce

463. Mária Janičková, 065 45 Plavnica

464. Ondrej Mézeš, 071 01 Michalovce

465. Miriama Galdunová, 080 01 Prešov

466. Mária Bilišňanská, 085 01 Bardejov

467. Anna Sekeráková, 080 01 Prešov

468. Helena Cehlárová, 053 42 Krompachy

469. Jozef Murman, 082 53 Záborské

470. Antónia Mikolajová, 082 04 Drienov

471. Anna Otvos, 040 01 Košice

472. Iveta Strojná, 053 04 Spišské Podhradie

473. Ľudmila Furčáková, 082 12 Kapušany

474. Gabriela Staňová, 053 11 Smižany

475. Želmíra Haňuvová, 080 01 Prešov

476. Slavomíra Piterová Bučková, 080 01 Prešov

477. Martin Kvočka, 082 13 Tulčík

478. Lenka Ňachajová, 082 56 Pečovská Nová Ves

479. Pavol Bujňák, 082 71 Lipany

480. Anna Macková, 082 13 Tulčík

481. Alžbeta Polláková, 053 14 Spišský Štvrtok

482. Jana Joščáková, 082 33 Chminianska Nová Ves

483. Ľudmila Mlynarčíková, 05 401 Levoča

484. Ľuba Lorková, 054 01 Levoča

485. Dana Pituchová, 086 04 Kružlov

486. Mária Kmečová, 065 11 Nová Ľubovňa

487. Ján Javorský, 053 14 Spišský Štvrtok

488. Rudolf Ledecký, 053 61 Spišské Vlachy

489. Olena Fabriciová, 055 51 Veľký Folkmár

490. Rastislav Lukáč, 082 12 Kapušany

491. Mária Fechová, 080 01 Prešov

492. Gabriela Sedláková, 083 01 Sabinov

493. Anna Williams, 053 11 Smižany

494. Katarína Kundeková, 053 42 Krompachy

495. Ľudovít Pirč, 071 01 Michalovce

496. Marek Mrosko , 080 01 Prešov

497. Marián Rimsky, 082 56 Pečovská Nová Ves

498. Miroslav Vrábeľ, 053 23 Poráč

499. Mária Hollaarová, 052 01 SNV

500. Anna Ogurčáková, 044 16 Rákoš

 

Nákupné poukážky budú výhercom zaslané poštou.

Bližšie informácie telefonicky 0915 735 181 alebo marketing@milkagro. sk

Výhercom srdečne blahoželáme!

© 2019 MILK - AGRO | Všeobecné vyhlásenie | Ochrana osobných údajov | Design by SIXNET

Získajte

akcie do vášho e-mailu každý týždeň.

Chcem akcie
Hore