Veľkonočná súťaž 2016

Výhry budú výhercom odovzdané najneskôr do 15.05.2016.

 

Nákupné poukážky budú výhercom zaslané poštou.

 

Bližšie inf.: 0915 735 181, alebo marketing@milkagro.sk

 

Výhercom srdečne blahoželáme

 

Výsledky žrebovania sú nasledujúce:

 1. Dominika Jurčiková, Strážske
 2. Marta Žulová, Záborske
 3. M. Uhrínová, Spišské Vlachy
 4. Irena Sopková, Poproč
 5. Mgr. Zuzana Fedáková, Drienovec
 6. Kosťa Dujava, Sabinov
 7. Imrich Kelemen,Pečovská Nová Ves
 8. Janka Šikudová, Melčice-Lieskové
 9. Lucia Poráčová,  Prešov
 10. Mária Ferencová, Prešov
 11. Mária Želinská,  Pečovská Nová Ves
 12. Miroslav Fabiny, Spišská Nová Ves
 13. Janka Maťová, Gemerská Poloma
 14. Janka Panulinová, Spišská Nová Ves
 15. Jozef Kaperák, Lipany
 16. Peter Kubičko, Prešov
 17. Ing. Vladimír Fedorko, Raslavice
 18. Lenka Gajdošová, Nováky
 19. Rastislav Hoza,  Lipany
 20. Anastázia Bačinská,  Prešov,
 21. Mária Angelovičová, Sabinov
 22. Irma Olschlägerová Mníšek nad Hnilcom
 23. Lukaš+ Dianka+ Peter Turčekoví, Partizánske
 24. Anna Vašková, Breznica
 25. Tatiana Iglaiová,  Ždaňa
 26. Martina Vozárová, Prakovce
 27. Mária Drapová, Hanušovce nad Topľou
 28. Ing. Milan Kuzmiak, Stará Ľubovňa
 29. Daniela Pásztorová, Skároš
 30. Monika Trechova,  Spišské Vlachy
 31. Ján Žilka,Lipany
 32. Martina Tabačeková, Kluknava
 33. Oľga Šusterová, Kluknava
 34. Ladislav Varganai, Slovenské Nové Mesto
 35. Peter Lech, Prešov
 36. Peter Jadlovský, Topoľovka
 37. Mgr. Miriam Liptáková, Dobšiná
 38. Helena Mlaková, Plavnica
 39. Peter Šesták, Prešov
 40. Mgr. Eva Chovancová, Kendice
 41. Dušan Ondrejčík,  Vlachovo
 42. Milena Vargová, Sobrance
 43. Mgr. Patrícia Tomková,Košice
 44. Adriana Hrubá, Strážske
 45. Pavol Pavlík, Spišská Nová Ves
 46. Andrej Hudák, Lada
 47. Vieroslava Kučeráková, Gemerská Poloma
 48. Mária Bačová, Spišská Nová Ves
 49. Ing. Martina Gondová , Košice
 50. Suchá Nataša, Gemerská Poloma
 51. Peter Ferenc,  Prešov
 52. Andrea Vargová , Spišské Podhradie
 53. Renáta Botošová, Moldava nad Bodvou
 54. Darina Kočiščáková,  Pečovská Nová Ves
 55. Mária Vaňová, Levoča
 56. Juliána Kurucová, Prešov – Solivar
 57. Helena Rohaľová, Kružlov
 58. Peter Varga Gelnica
 59. Ondrej Mézeš, Michalovce
 60. Eva Sedláková,Sabinov
 61. Ľudmila Šramková, Dubovica
 62. Ing. Monika Norková, Prešov
 63. Nataša Nemcová,  Svit
 64. Viera Kočiščáková, Červená voda
 65. Marieta  Fabriciová, Veľký Folkmár
 66. Anna Pankuchová, Hanušovce nad Topľou
 67. Martin Kočka, Tulčik
 68. Marián Tirpák, Medzilaborce
 69. Edita Štefaniková,  Spišská Nová Ves
 70. Elena Longauerová, Bystrany
 71. J. Pončáková, Záborské
 72. Jozef Lituin, Stará Ľubovňa
 73. Erika Bujňáková, Lipany
 74. Marta Berecová,  Plešivec
 75. Katarína Strambová, Košice
 76. Rudolf Varga, Čečejovce
 77. Ľudovít Lipták, Dobšiná
 78. Anna Spodníková, Levoča
 79. Stanislav Chovanec, Plavnica
 80. Anna Sučková, Lada
 81. Mgr. Helena Berdisová, Sabinov
 82. Jozefína Širochmanová,  Trebišov
 83. Andrej Rimský, Granč- Petrovce
 84. Anna Harčariková, Lipany
 85. Roland Varga, Čečejovce
 86. Renáta Rušinová, Novoveská Huta
 87. Viera Godušová,  Štítnik
 88. Erika Bujňáková, Lipany
 89. Dušan Antolik, Hanušovce
 90. Vladimír Štieber, Kamenica
 91. Lydia Mudráková, Prešov
 92. Pavol Rimský ml. Granč-Petrovce
 93. Agnesa Iványová ,  Rožňava,
 94. Miriama Derevjaníková, Stará Ľubovňa
 95. Anna Petergáčová, Rožňava
 96. Jozef Talian, Hanušovce nad Topľou
 97. Eva Andrášiová, Šaca
 98. Ján Juščák, Dulova Ves
 99. Miroslav Kilik, Rimavská Sobota
 100.  Peter Talian, Včelince
 101. Oľga Filičková, Lipany
 102. Mária Bilišňanská, Bardejov
 103. Mária Hudáková,Sabinov
 104.  Matej Seman, Sobrance
 105. Emília Ižariková, Pečovská Nová Ves
 106. Andrea Vargová, Spišské Podhradie
 107. Peter Talian, Včelince
 108. Elena Tomašiková, Gemerská Poloma
 109. Pomikala, Prešov
 110. Ing. Miloš Paštrnák, Liptovský Hrádok
 111.  Daniela Durdiková, Ružomberok,
 112. Mária Vargová, Ľubotín
 113. Júlia Lišuchová,Gemerská Poloma
 114. Marián Ďuratný, Veľký Folkmár
 115. Iveta Pituchová, Kružlov
 116. Irena Hudáková, Lada
 117. Zdenka Bučková, Gerlachov
 118. Renáta Botošová, Moldava nad Bodvou
 119. Matej Seman, Sobrance
 120. Andrej Čekan, Lipany
 121. Katarína Sivačková, Spišská Nová Ves
 122. Božena Kvašňáková, Humenné
 123. Helena Urdová, Prešov
 124. Silvia Nováková,  Spišská Nová Ves
 125. Adriana Kelesárová, Prešov
 126.  Ľuboš Okresa,  Spišská Nová Ves
 127. Mgr. Erika Kozmová, Košice
 128. Žofia Hnátová,Košice,
 129.  Helena Zamboryová, Strážske
 130.  Kamila Pankuchová, Lada
 131. Mgr.Mária Pavlenková, Hanušovce n. Topľou
 132. Anna Sakmárová, Plavnica
 133. Martin Gregar, Sabinov
 134. Gabriela Mišenková, Šarišské Dravce
 135. Ján Kuľbaga, Sabinov
 136. Juraj Milo, Roškovce
 137. Martina Ivanková, Prešov
 138. Helena Kravcová, Ruská Voľa nad Popradom
 139. Vladimir Krvaz, Lipany
 140. Tatiana Hrušovská Harichovce
 141. Dominika Jurčiková, Strážske
 142. Marek Palašta, Hrubov
 143. Mgr. Jozef Bialončík, Dulová Ves
 144. Irena Sopková ,Poproč
 145. Maximilián Černický, Gemerská Poloma
 146. Mgr. Zuzana Onderová, Lada
 147. Lenka Šaková, Roškovce
 148. Marianna Sojčáková, Kamenica nad Cirochou
 149.  Anna Radačovská ,  Sabinov
 150. Šimon Juris, Bernoláková, Nováky
 151. Mária Bačová, Spišská Nová Ves
 152. Miriama Dolhyová,  Prešov Šalgovík,
 153. Rastislav Bobovský Gerlachov
 154.  Jozef Hadbavný, Hrabkov
 155. Martina Štieberová, Kamenica
 156. Pavol Sirotňák,  Pečovská Nová Ves
 157. Zuzana Bombíková, Záborske
 158. Anna Brietúrová, Nováky
 159. Monika Vesselényiová, Švedlár
 160. Ladislav Sabol, Gelnica,
 161. Ing. Dorota Olšavská  Poprad
 162. Eva Šlachtičová, Mníšek nad Hnilcom
 163. Mária Imrichová, Rožkovany
 164. Denis Jurčik, Mierova, Strážske
 165. Peter Žažo,  Prešov
 166. Jarmila Bartošová, Prešov
 167. Mária Mátheová, Ruská Nová Ves
 168. Janka Rybarčáková,  Družstevná pri Hornáde
 169. Jana Lesníková,  Plaveč
 170. Ivana Frohlichová, Plavnica
 171. Oto Uhrín, Spišské Vlachy
 172. Yaser Al Alawin, Spišské Podhradie
 173. Marián Mikolaj, Drienov
 174. Valéria Blašková , Hanušovce nad Topľou
 175. Roman Palidrab, Stropkov
 176. Adriana Kolesarová, Prešov
 177. Mirko Tarabčák, Bžany
 178. Jaroslav Borsuk, Prešov
 179. Kamila Kupjanová, Ostrov
 180. Sára Šariná,  Prešov
 181. Viera Guľašová, Ľubotín
 182. Jozef Ščarnický, Prešov
 183. Katarína Murmanová, Záborské
 184. Jana Mrugova, Plavnica
 185. Mária Kunderová, Sobrance
 186. Anna Španirová,  Kapušany
 187. Jarmila Mézešová,Michalovce
 188.  Zuzana Kiliková, Nižné Valice
 189. Andrea Sloviková,  Markušovce
 190.  Valeria Plachetková, Švedlár
 191.  Alžbeta Stehlíková, Krompachy
 192. Renáta Pavelová, Hervartov
 193. Marta Buzogáňová,Prešov
 194. Anna Hromjáková, Poprad
 195. Alena Firmentová, Ľubotín
 196. Mgr. Jozef Štovčík, Poproč
 197.  Mária Wúrschnerová, Gemerská Poloma
 198. Veronika Tatarková, Harichovce
 199. Marcel Košalko, Granč- Petrovce
 200. Edita Staneková, Plavnica
 201. Daniela Chovancová,Spišské Vlachy
 202. Peter Chmelo, Dobšiná
 203. Slavomíra Mrúzová, Prešov
 204. Daniela Manduľová, Breznica
 205. Martin Miškuf, Chmiňany
 206. Veronika Antoliková, Hanušovce nad Topľou
 207. Monika Pavlovská,Kružlov
 208.  Štefánia Priščáková ,  Prešov
 209.  Patrik Griger,  Levoča
 210.  Anna Oravcová, Záhradné
 211. Mária Mihaličová , Medzilaborce
 212. Martina Lukáčová, Koceľovce
 213. Miroslava Hadbavná, Hrabkov
 214. Ing. Alena Nalevanková, Pečovská Nová Ves
 215. Zuzana Knapíková, Ľubotín
 216. Ján Kost, Kružlov
 217.  Alena Vasiľová, Egreš
 218.  Darina Čekanová, Lipany
 219. Helena Verčimáková, Hanušovce nad Topľou
 220.  Peter Daňo, Okružná
 221.  Božena Joščáková, Prešov
 222.  Marcela Surová, Plavnica
 223. Mária Bačová, Spišská Nová Ves
 224.  Ing. Martina Toplanská, Pača
 225. Mária Radvanská, Bardejov
 226. Adriana Mydliarová, Smižany
 227. Marián Šimco, Gerlachov
 228.  Alica Fodorová, Dunajská Streda
 229.  Jana Zatlkajová, Nitrianske Rudno
 230. Miriama Derevjaniková Stará Ľubovňa
 231. Mária Lopuchovská, Prešov
 232. Mária Klemporová, Medzev
 233.  Zuzana Kuzmová, Gelnica
 234.  Mária Vrabľová, Poráč
 235. Martina Horovská, Trebišov
 236.  Anna Vošková, Bardejov
 237. Mária Filinská,  Harichovce
 238. Anna Vančová , Plavnica
 239. Zuzana Barkociová, Plavnica
 240. Mgr. Jozef Štovčík, Poproč
 241.  Vlasta Chudá, Liptovský Hrádok
 242. Marta Špačková, Prešov
 243. Marcela Čontofalská, Šarišské Bohdanovce
 244. Ingrid Gallová , Červenica pri Sabinove
 245. Magda Dulovičová, Markušovce
 246. Vladimír Bulko, Ivanovce
 247. Alena Gregová, Kendice
 248. Ružena Radvánska, Košice
 249. Mária Žakarovská, Veľký Folkmar
 250. Anna Mihaliková, Gelnica
 251. Mária Kotelešová, Moldava nad Bodvou
 252.  Marcela Čontofalská, Šarišské Bohdanovce
 253. Božena Kontrádyová, Levoča
 254.  Jozef Heteš, Plaveč
 255. Mária Ondková, Prešov
 256. Marcela Gondová,  Spišské Vlachy
 257. Katarína Petrovková, Košice
 258. Iveta Podracká, Pongrácovce
 259. Iveta Kmecová, Kendice
 260.  František Fedor, Sedlice
 261. Dana Horňakova, Komarovce
 262. Anna Gočová, Breznica
 263. Lenka Uhrinová, Krompachy
 264. Slavomír Gurský ,Bardejov
 265. Eva Štefaniková, Rožňava,
 266. Iveta Oravcová, Gelnica
 267. Jana Čajbíková, Košice
 268. Mária Radvanská, Bardejov
 269. Alena Gregová, Kendice
 270. Vladimír Kočiš, Moldava nad Bodvou
 271. Adriana Mydliarová, Smižany
 272.  Pavol Marchevsky,  Prešov
 273. Beátka Vilková, Granč – Petrovce
 274.  Mária Jenčáková, Harichovce
 275. Mgr. Tatiana Hrebíková, Prešov
 276. Mária Očipová,  Veľký Šariš
 277.  Gabriela Matysová, Prešov
 278. Marta Knižková,  Markušovce
 279. Marta Chuťková, Partizánske
 280. Júlia Matisová,  Spišská Nová Ves
 281. Milan Jurčik, Strážske
 282.  Božena Kutarňová, Spišská Nová Ves
 283. Andrej Trojanovič , Prešov
 284. Katarína Leššová , Lada
 285. Martina Sobeková, Bardejov
 286. Ján Bovan, Štúrová , Humenné
 287.  Miroslava Litecká, Spišská Nová Ves
 288. Marta Knižovská, Markušovce
 289. Ľubomír Sedlák, Sabinov
 290. Margita Kenderová, Košice
 291. Božena Sirotňáková, Prešov
 292.  Zdenka  Kupčiková, Sedlice
 293. Andrea Vargová, Spišské Podhradie
 294. Irena Šuleková, Vyšné Valice
 295. Martina Marchevská , Prešov
 296. Gabriel Lamanec, Gerlachov
 297. Regina Millá, Záborské
 298. Ján Komora,  Poproč
 299. Mária Lutzukuchtová, Melčice-Lieskové
 300. Peter Talian, Včelince
 301. Adriana Kleinová, Veľký Folkmar
 302. Zuzana Barkociová, Plavnica
 303. Eva Hrušovská,  Harichovce
 304. Ing. Lukáš Ondrej, Sabinov
 305. Anna Stašková Prešov
 306. Darina Vargušová, Kalnište
 307. Zdenka Lepáková, Tulčík
 308. Júlia Grešková. Gemerská Poloma
 309. Jana Kerpčárová, Šarišské Jastrabie
 310. Deniska Magáčová, Brežany
 311. Mária Hlaváčová, Strážske
 312. Regina Millá, Záborské
 313. Mária Vozárová, Prakovce
 314. Evelína Karaffová, Mníšek nad Hnilcom
 315. Jozef Hronec Rožňava
 316. Ján Kender,  Košice
 317. Mária Berčová, Prešov
 318.  Anna Holodňáková, Plavnica
 319.  Jaroslav Mruk, Podolínec
 320. Marta Kravianska, Prešov
 321. Klára Vnenčáková Poprad
 322. Ivetka Podracká, Pongrácovce
 323. Mária Drapová, Hanušovce nad Topľou
 324. Marián Vavra, Spišské Podhradie
 325. Martina Bottová, Muráň
 326. Marta Beličáková, Košice
 327. Veronika Luptáková, Sobrance
 328. Lenka Dobroničová, Ražňany
 329. Alexandra Capcarová, Roškovce,
 330. Ľudmila Vangorová, Vyšná Kamenica
 331. Gabriela Široká, Dvorníky
 332.  Pavol Kušnier, Betliar
 333. František Kollár, Sabinov
 334.  Max+ Anna+ Lenka Černickí, Gemerská Poloma
 335.  Mária Nemcová, Plavnica
 336. Zuzana Mrúzová, Prešov
 337.  Lillian Zmijová, Dulová Ves
 338.  Mgr. Marta Tureková, Spišské Podhradie
 339. Anna Dzurková, Dlhé nad Cirochou
 340.  Mikuláš Haščák, Prešov
 341. Mária Radvanská, Bardejov
 342.  Milan Kandráč, Krásna Lúka
 343.  Alžbeta Dudová, Stará Ľubovňa
 344. Mária Lopuchovská, Prešov
 345.  Jozef Peľak,  Čečejovce
 346.  Lenka Maňáková,  Sabinov
 347. Jana Argalášová, Krompachy
 348. Viera Kleinová, Arnutovce
 349.  Jana Sýkorová , Markušovce
 350. Mária Vargová, Ľubotín
 351.  Gabriela Pastírová , Prešov
 352.  Silvia Mochnaská, Krivé
 353.  Ľuboslav Lopuchovský, Lipany
 354.  Lucia Sirotňaková , Ľubotice
 355.  Júlia Filipová, Levoča
 356.  Mária Kováčová. Gemerská Poloma
 357. Zuzana Ililijová, Valice
 358.  Róbert Miženko, Kluknava
 359.  Anna Boguská, Pečovská Nová Ves
 360.  Peter Ďurica, Lipany
 361.  Eva Rothmajerová, Gelnica
 362. Mária Feketeová,Lipany
 363. Božena Šukaľová,  Sobrance
 364. Anna Sedlacká,  Prešov
 365.  Eva Timková, Poproč
 366.  Martin Brhlík, Prešov
 367.  Božena Bovanová, Humenné
 368. Štefan Bakaľár, Hanušovce nad Topľou
 369.  Tatiana Trebunová, Hozelec
 370. Miroslava Revúcka, Gemerská Poloma
 371.  Ingrid, Schmotzerová, Medzev
 372. Ján Kuzmiak, Stará Ľubovňa
 373.  Anna Pankuchová, Hanušovce nad Topľou
 374.  Andrea Moravszká,   Spišská Nová Ves
 375. Anna Faltinová, Chrasť nad Hornádom
 376.  Mária Kipikašová, Jaklovce
 377. Mgr. Lenka Krupová, Pavlovce
 378.  Jakub Ciganoc, Strážske
 379.  Ján Tomčišák, Víťaz
 380.  Mgr. Gabriela Pavelková, Šarišské Lužianky
 381. Mária Suslová, Prešov
 382.  Mária Michalíková, Pečovská Nová Ves
 383.  Slavomír Frohlich, Plavnica
 384.  Ľudmila Konrádová, Mníšek nad Hnilcom 
 385.  Cecília Moňoková, Geča
 386.  Daniel Sladkovský, Prešov
 387.  Gabriela Punková,  Tornaľa
 388.  Tibor Machevka, Rožkovany
 389.  Monika Juhászová, Kráľovský Chlmec
 390.  Silvia Nováková,  Sp. Podhradie
 391. Mariana Čintalová,  Stropkov
 392.  Agáta Reištetterová, Prešov
 393.  Ján Magdoško , Prešov
 394.  Lukáš  Kollár, Sabinov
 395.  Ľudmila Balážová, Sabinov
 396. Milan Kropko, Švedlár
 397. Alena Fabriciová, Veľký Folkmar
 398.  Ing. Peter Hegeduš Sabinov
 399.  Stanislav Andraščik , Kamenica
 400.  Martin Sulír,  Podolínec
 401.  Mgr.Zuzana Onderová, Lada
 402.  Viera Pankuchová, Lada
 403.  Ľudmila Vangorová, Vyšná Kamenica
 404.  Ján  Kuľbaga,  Sabinov
 405.  Ing. Eva Sulírová, Stará Ľubovňa
 406.  Viera Ferencová,  Gemerská Poloma
 407.  Slavomir Kurilla,  Svidník
 408.  Mária Angelovičová, Nižný Slávkov
 409.  Emil Hanušovský,Čaňa
 410.  Oliver Žoldák, Hozelec
 411.  Ľudmila Macejková,Jaklovce
 412.  Ľubka Stanková, Jarovnice
 413.  Marta Papcunová,  Jaklovce
 414.  Mária Daňková,  Družstevná pri Hornáde
 415. Katarína Jasaňová, Poproč
 416.  Andrea Šalapová, Vinné
 417.   Marta Sabolová, Ruská Nová Ves
 418.  Oľga Schmiedtová, Medzev
 419.  Vlasta Sorgerová, Štos
 420.  Pavol Sedlák,  Levoča
 421.  Justína Murmanová, Záborské
 422. Marian Balaž, Sobrance
 423.  Mária Krištofová, Pezinok
 424. Anna Richnavská , Poráč
 425.  Barbora Ondiszová, Vojkovce
 426.  Peter Magáč, Brežany
 427.  Mária Piskurová, Svinia
 428.  Ivana Prhmuková, Markušovce
 429.  Beatka Ďuričeková,Gemerská Poloma
 430.  Zdenka Antoliková, Hanušovce nad Topľou
 431.  Ľudmila Dancáková , Prešov
 432.  Miroslav Tarabčák, Bžany
 433. Mária Adamjaková, Kežmarok
 434.  Ladislav Balogh, Svit
 435.  Oľga Šebeoková,  Trebišov
 436.  Ján Urda,Plaveč
 437.  Kristína Geľatková, Strážske
 438.  Iveta Jergová, Lada
 439.  Ľubica Onuferová, Kružlov
 440.  Mária Promčáková, Podolínec
 441.  Ľubomíra Kenderová, Košice
 442.  Milka Gondžurová, Lada
 443.  Gabriela Pastírová, Prešov
 444.  Marián Kudrik, Streda nad Bodrogom
 445.  Gabriela Jusková, Raslavice
 446. Ľudmila Diňová, Ľubotín
 447.   Helena Urdová, Prešov
 448.  Milan Sucháň, Svit
 449. Ján Komora,Poproč
 450.  Jarmila Čechová,  Prešov
 451.  Mária Rimská, Jakubova Voľa
 452.  Mária Očipová, Veľký Šariš
 453.  Monika Sedláková, Nálepkovo
 454.  Hegeduš, Čaňa,
 455.  Iveta Jergová, Lada
 456.  Pavol Rouder, Dulova Ves
 457.  Silvia Sačková, Moldava nad Bodvou
 458.  Ladislav Šando, Margecany
 459.  Júlia Ištoková,  Prešov
 460.  Mgr. Peter Tatarko, Harichovce
 461.  Anna Čorbová,  Prešov
 462.  Anna Liesenerová,  Prešov
 463.  Jaroslav Keresteš, Chmeľov
 464.  Anna Jakubiková,Medzilaborce
 465. Antónia Laščáková, Prešov
 466.  Anna Dzurková, Dlhé nad Cirochou
 467.   Jozef  Bačovčin, Humenné
 468.  Terézia Geľatková,  Strážske
 469.  Ľubica Butkovičová Betliar
 470.  Mgr. Gabriela Pavelková, Šarišské Lužianky
 471.  Marta Zulová, Záborské
 472.  Mária Nemcová, Plavnica
 473.  Štefan Kundrát, Prešov
 474.  Viera Drabiková, Poproč
 475.  Edita Vendeľová, Breznica
 476.  Terézia Petrová, Prešov
 477.  Mária Kováčová, Tulčík
 478.  Mária Pavlovová, Levoča
 479.  Irena Molčonová, Kružlov
 480.  Katarína Sukovská, Lada
 481.  Antónia Mikolajová, Drienov
 482.  Tatiana Geľatková, Strážske
 483.  Stanislava Gallová, Melčice-Lieskové,
 484.  Alena Sabovčíková, Liptovský Peter
 485.  Marcela Bandžaková, Kračúnovce
 486.  Mária Kyseľová,  Spišská Nová Ves
 487.  Karin Jadlovská,  Topoľovka
 488.  Galina Guľašová,  Plaveč
 489.  Eva Rothmajerová,  Gelnica,
 490.  Andrej Gmuca, Vojkovce
 491.  Zuzana Lopuchovská, Lipany
 492.  Zuzana Bombíková, Záborské
 493.  Valéria Mikluščaková, Hervartov
 494.  Mária Drapová, Hanušovce nad Topľou
 495.  Daniel Jančuška, Prešov
 496.  Mária Mihaličová, Medzilaborce
 497.  Jozef Lituin, Stará Ľubovňa
 498.  Miroslava Baranová, Prešov
 499.  Veronika Tatarková, Harichovce
 500.  Anna Saksová, Jaklovce
© 2019 MILK - AGRO | Všeobecné vyhlásenie | Ochrana osobných údajov | Design by SIXNET

Získajte

akcie do vášho e-mailu každý týždeň.

Chcem akcie
Hore