VEĽKÁ NOC S MILK-AGROM 2015

500 x Nákupná poukážka v hodnote 20 EUR:

 

1.-Murmanová Justína,  082 53 Záborské 81
2.-Kapolková Eva, Petržalská 1633/9, 060 01 Kežmarok
3.-Holbeinová Taňa, Osloboditeľov 28, 053 01 Harichovce
4.-Talpašová Darina, J.Czauczika 8, 054 01 Levoča
5.-rod.Turčeková, Malá Okružná 927/52, 958 01 Partizánske
6.-Ďuričeková Jana, Súľovská 96, 049 22 Gemerská Poloma
7.-Mydliarová Adriana, Za kaštieľom 2/4, 053 11 Smižany
8.-Gorcsosová Jarmila, Havanská 13, 040 13 Košice
9.- rod.Turčeková, Malá Okružná 927/52, 958 01 Partizánske
10.-Kozub Ján, J.Smreka 460/11, 065 03 Podolínec
11.-Ing.Priščák Anton, Prostějovská 5, 080 01 Prešov
12.-Tomčíková Janka, Andice 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
13.-Mlaková Helena, 065 45 Plavnica 403
14.-Antoliková Lenka, Mierová 305/33 068 01 Medzilaborce
15.-Ciganoc Milan, Mierová 629, 072 22 Strážske
16.-Štovčíková Mária, Slnečná 27, 044 24 Poproč
17.-Buričinová Mária, Hlavná 534/263 067 82 Dlhé nad/Cirochou
18.-Sobeková Martina, Nová Sad 14, 085 01 Bardejov
19.-Jadlovská Ľuba, Topoľovka 182, 066 01 Humenné
20.-Surová Antónia, Oľšavská 10, 044 24 Poproč
21.-Očipová Mária, Štefana Rómera 5, 082 21 Veľký Šariš
22.-Záhradniková Monika, 082 03 Lemešany 349
23.-Liesenerová Anna, Smetanova 53, 080 05 Prešov
24.-Greš Juraj, 082 16 Fintice 429
25.-Ciganoc Jakub, Mierová 629, 072 22 Strážske
26.-Horváthová Pavla, Partizánska 39, 044 24 Poproč
27.-Ďuricová Zuzana, Štúrová 27, 082 71 Lipany
28.-Bačová Mária, Levočská 16, 052 01 SNV
29.-Antlová Timea, Mieru 94, 044 24 Poproč
30.-Krajňák Jozef,  06542 Ćirč 297,
31.-Vargová Mária, Na rovni 328/64, 065 41 Ľubotín
32.-Bernardina Tomková, Lažany 26, 082 32 Svinia
33.-Petruňková Mária, Breznica 245, 091 01 Stropkov
34.-Žoldák Jozef, Hlavná 182, 059 11 Hozelec
35.-Vejčík Martin, Štúrová 729/31, 033 01 Liptovský Hrádok
36.-Hromjaková Anna, Tomášiková 2515/7, 058 01 Poprad
37.-Ferencová Mária, Lada 185, 082 12 Kapušany
38.-Šleboda Jozef, 053 51 Kluknava 264
39.-Mišenková Mária, 065 43 Orlov 141
40.-Seligová Mária, 082 05 Šarišske Bohdanovce 224
41.-Perhačová Renáta, 065 45 Plavnica 203
42.-Fabianová Božena, 065 45 Plavnica 182
43.-Urbančiková Helena, 053 34 Śvedlár 57
44.-Bortňáková Janka, Jakubovanská 6, 083 01 Sabinov
45.-Beličáková Janka, sv. J.Nepomuckého 15, 053 21 Markuškovce
46.-Rušinová Renáta, Horská 6, 052 01 Novoveská Huta
47.-Mydliarová Adriana, Za kaštieľom 2/4 053 11 Smižany
48.-Hančariková Žofia, 067 82 Dlhé nad /Cirochou
49.-Pápaiová Marta, Dunajský Rad 353/36, 930 21 Jahodná
50.-Kicová Kvetoslava, Tyršová A2/C 073 01 Sobrance
51.-Bujňáková Erika, Nám.sv.Martina 44, 082 71 Lipany
52.-Zimmermannová Silvia, 053 51 Kluknava 139
53.-Priščáková Štefánia, Prostějovská 5, 080 01 Prešov
54.-Hrubý Miroslav, Vihorlatská 623, 072 22 Strážske
55.-Vilčková Jozefína, 055 71 Žakarovce
56.-Pisková Iveta, SNP 304, 055 62 Prakovce
57.-Mgr. Lichvarčíková Alena, 065 41 Vislanka 60 Ľubotín
58.-Czéreová Františka, Pentelská 11, 930 13 Trhová Hradská
59.-Fodor Štefan, Krátka 2200/24, 929 01 Dunajská Streda
60.-Jadlovský Peter, 067 45  Topoľovka 182,
61.-Vavra Thomas, Trhovisko 67, 053 04 Spišské Podhradie
62.-Hamráková Monika, Komenského 28, 053 21 Markušovce
63.-Vrabeľ Miroslav, 053 23 Poráč 142, Markušovce
64.-Bačkaiová Ingrid, Nepomuckého 41, 053 21 Markušovce
65.-Čopianová Miroslava, Iliašovce 79, 053 11 Smižany
66.-Gidová Renáta, Francisciho 19, 054 01 Levoča
67.-Ing.Bujňáková Marta, Pod  Kopaninou 11, 082 71 Lipany
68.-Koščáková Jarmila, 1. Mája 44  059 01 Spišská Bela
69.-Baranyiová Veronika, Slovenská 768/13, 075 01 Trebišov
70.-Kukoľová Eva, Studenec 41, 053 04 Spišské Podhradie
71.-Mitríková Veronika, nova 339, 055 61 Jaklovce
72.-Nováková Silvia, Koceľová 27, 052 01 SNV
73.-Vencelová Gabriela, Hutnícka 14, 052 01 SNV
74.-Mramová Ľubica, Májová 744/34, 068 01 Medzilaborce
75.-Gmitra Marián, 082 66 Bodovce 5
76.-Kravčáková Mária, Kručov 70, 090 32 Miňovce
77.-Pavanová Martina, Francisciho 23, 054 01 Levoča
78.-Mgr.Cibuľová Ľubica, 044 44 Kráľovce 207
79.-Urda Ján, Vajanského 229, 065 44 Plaveč
80.-Bettešová Mária, Madačová 184,  049 22 Gem.Poloma
81.-Rušin Jaro, Horská 6, 053 31 Novoveská Huta SNV
82.-Klučárová Mária, Komenského 9, 050 21 Markušovce
83.-Litvin Jozef, lipová 5, 064 01 Stará Ľubovňa
84.-Gurčíková Mária, sv.Jána Nepomuckého 36, 053 21 Markušovce
85.-Kuruc Eduard, Petzvalova 2, 059 01 Spišská Bela
86.-Čerňová Mária, Žakarovce 218, 055 71 Gelnica
87.-Ćernická Anna, Jarková 633, 049 22 Gemerská Poloma
88.-Vilková Beátka, Za Potokom 4, 053 05 Granč-Petrovce
89.-Jadlovská Ľubs,  067 45 Topoľovka 182
90.-Bandžáková Marcela, Kračúnovce 403, 087 01 Giraltovce
91.-Lešková Zdenka, 082 13 Tulčík 278
92.-Naščáková Dana, Laborecká 11, 066 01 Humenné
93.-Fecko Branislav, Postupimská 13, 040 22 Košice
94.-Vančíková Alena, Komenského 20, 085 1 Bardejov
95.-Ing.Ivanková Daniela, Kráľovská 449/11, 082 12 Kapušany
96.-Vozárová Martina, SNP 332/ 2, 055 62 Prakovce
97.-Martin Kolár, Komenského 19, 083 01 Sabinov
98.-Schvarczová Anna, 053 51 Kluknava 286
99.-Varga Juraj, Na rovni 328/64, 065 41 Ľubotín
100.-Sopková Iveta, Horská 8, 044 24 Poproč
101.-Štieberová Martina, Kamenica 303, 082 71 Lipany
102.-Gačková Dana, Karpatská 754/7, 089 01 Svidník
103.-Rušin Jaro, Horská 6,  053 31 Novoveská Huta  SNV
104.-Makovský Valér, Čordáková 38, 040 23 Košice
105.-Gubek Marián, Slanská 34, 049 22 Gemerská Poloma
106.-Jonesová Anna,  980 50 Včelince 161
107.-Magáčová Denisa, Brežany 64, 082 41 Bajerov
108.-Kováč Stanislav, Partizánska 42, 044 24 Poproč
109.-Homroková Alžbeta, Jovsa 266, 072 32 Sobrance
110.-Halušková Mária, Hollého 24, 073 01 Sobrance
111.-Kropiľaková Mária, Hviezdoslavova 10, 083 01 Sabinov
112.-Ing.Serejová Jozefína, Porostov 90, 072 55 Sobrance
113.-Feketeová Mária, nám.sv.Martina 63, 082 71 Lipany
114.-Vizváryová Marcela, Štúrová 1, 086 30 Zborov
115.-Leščinská Ľudmila,082 33 Chmiňany 161
116.-PhDr.Lešková Milada, Kollárová 12/23, 052 01 SNV
117.-Širila Vladimír, Nálepkova 1310/21, 053 11 Smižany
118.-Leščinská Ľudmila, 082 33 Chmiňany 161
119.-Pojezdál Marek, Sady M.R.Štefánika 111/2, 033 01 Lipt. Hrádok
120.-Kešová Anna, Mierová 74, 066 01 Humenné
121.-Hanková Renáta, Štúrová 338/11, 094 31 Hanušovce N/Topľou
122.-Vresilovič Jozef, 065 45 Plavnica 101
123.-Rimský Robko, Zadná 88/17, 053 05 Granč –Petrovce
124.-Oto Uhrín, Spišská 18, 053 61 Spišské Vlachy
125.-Tatiana Repková, Slovenská 12/5 082 01 SNV
126.-Fecková Olina, Na rovni 331/ 70, 065 41 Ľubotín
127.-Maďar Miroslav, Lada 242, 082 12 Prešov
128.-Hudáčová Ľuboslava, Budovateľská 91, 059 71 Ľubica
129.-Pivovarničková Beáta, 053 04 Studenec 16, Spišské Podhradie
130.-Pitoňáková Alžbeta, 059 76 Mlynčeky 49, Kežmarok
131.-Mašlonková Dana, Gen.Štefánika 7, 060 01 Kežmarok
132.-Rimský Pavol, Zadná 88/17, 053 05 Granč- Petrovce
133.-Uhrínová Alena, Spišská 18, 053 61 Spišské Vlachy
134.-Palonderová Marcela, Podzámková 14, 053 04 Spišské Podhradie
135.-Hrebíková Božena, Nova 18, 053 01 Harichovce
136.-Pivovarniček Lukáš, 053 04 Studenec 16, Spišské Podhradie
137.-Gregar Martin, Matice Slovenskej 13, 083 01 Sabinov
138.-Šusterová Oľga, 053 51 Kluknava 311
139.-Frohlichová Ivana, 065 45 Plavnica 223
140.-Franko Michal, SNP 40, 053 21 Markušovce
141.-Krištofová Mária, Za hradbami 19, 902 01 Pezinok
142.-Kollárová Anna, Komenského 19, 083 01 Sabinov
143.-Sáreníková Vlasta, Nová 657, 049 22 Gemerská Poloma
144.-Čač Ervín, Slovenská 57, 052 01 SNV
145.- Magdoško Ján, Jurkovičová 15, 080 01 Prešov
146.-Hrabčák Dávid, Pod Švabľovkou 59, 083 01 Sabinov
147.-Dobrovičová Lenka, 082 61  Ražňany 51,
148.-Vozár Jaro, Hámor 548, 049 22 Gemerská Poloma
149.-Černický Maximilián, Jarková 633, 049 22 Gemerská Poloma
150.-Galeštok Martin, Víťaz 551, 082 38 Prešov
151.-Andrašová Tatiana, 065 45 Śarišské Jastrabie 180
152.-Bondrová Ivanka, 065 12 Jakubany 145,
153.-Angelovičová Mária, 082 75 Nižný Slavkov 73
154.-Ondrej Jozef, Murgašová 7, 083 01 Sabinov
155.-Dovičinová Martina, G.Svobodu 721/28, 958 01 Partizánske
156.-Bovan Ján, Śtúrová 42, 066 01 Humenné
157.-Pavlísová Marcelka, Nová ulica 48, 054 01 Levoča
158.-Jaroščáková Veronika, Michalovská 19, 073 01 Sobrance
159.-Olearnik Ľubomír, Wolkerová 25, 080 01 Prešov
160.-Benková Mária, Kostolná 37, 044 24 Poproč
161.-Chocholová Iveta, Pokroková 503, 049 22 Gemerská Poloma
162.-Žakarovská Mária,  055 51 Veľký Folkmar 327
163.-Tymusová Andrea, 055 51 Veľký Folkmár 324
164.-Kalaninová Mária, Tyršová 287/43, 073 01 Sobrance
165.-Lecová Jaroslava, SNP 41, 073 01 Sobrance
166.-Dulinová Emília, Záhradná 5, 082 71 Lipany
167.-Miženková Gabriela, 053 51 Kluknava 312
168.-Košalko Michal, Pod Sobotiskom 125/2, 053 05 Granč-Petrovce
169.-Drábik Imrich, Východná 15, 044 24 Poproč
170.-Majhnuová Jana, 065 45 Plavnica 156
171.-Benediková Jana, Súľovská 89, 049 22 Gemerská Poloma
172.-Grešková Zuzana, Slanská 2, 049 22 Gemerská Poloma
173.-Zubrická Ľubica, Kostolná 342/14, 082 56 Pečovská Nová Ves
174.-Košalková Mária, Pod Sobotiskom 125/2, 053 05 Granč- Petrovce
175.-Gula Peter, Seboš 51, 090 42 Giraltovce
176.-Ing. Tulipán Štefan, 055 71 Žakarovce 107
177.-Gonosová Mária, Breznica 236, 091 01 Stropkov
178.-Tomašlovičová Anna, Banícka 224/10, 053 21 Markušovce
179.-Marchynová Alžbeta, 053 32 Hnilčík 249
180.-Poťmáková Margita, Krátka 210, 049 45 Jovice
181.-Ing.Kertys Miroslav, Pri Toryse 6, 080 01 Prešov
182.-Vozárová Mária, SNP 332/2, 055 62 Prakovce
183.-Benková Mária, Kostolná 37, 044 24 Poproč
184.- Ing.Kertys Miroslav, Pri Toryse 6, 080 01 Prešov
185.-Seligová Adriana, 055 51 Veľký Folkmár
186.-Gajdošová Mária, Ševčenková 947/30, 068 01 Medzilaborce
187.-Gubek Marián, Slanská 34, 049 22 Gemerská Poloma
188.-Kropiľaková Mária, Hviezdovova 10, 083 01 Sabinov
189.-Leškovská Mária, Železničiarská 288/17, 065 41 Ľubotín
190.-Fabianová Božena, 065 45 Plavnica 182
191.-Jeniková Anna, Turzovská 28, 056 01 Gelnica
192.-Suráková Júlia, Śtúrová 2, 053 01 Harichovce
193.-Tancarová Katarína, Štúrová 43, 054 01 Levoča
194.-Leškovský Michal, Na rovni 319/46, 065 41 Ľubotín
195.-Vargová Anna, Májová 46, 053 04 Spišské Podhradie
196.-Urda Ján, Vajanského 229/4, 065 44 Plaveč
197.-Šebestová Zuzana, Ružová 33, 054 01 Levoča
198.-Heteš Jozef, Ružová 220/11, 065 44 Plaveč
199.-Kropiľáková Mária, Hviezdoslavova 10, 083 01 Sabinov
200.-Peštová Ľudmila, 072 31 Vinné 490
201.-Krajňáková Eva, Puškinová 22, 083 01 Sabinov
202.-Rychnsvský Štefan, 053 51 Kluknava 125
203.-Body Juraj, Žižková 31, 040 01 Košice
204.-Ljikarová Nataša, Severná 299, 080 06 Prešov
205.-Fabriciová Iveta, Záhradná 8/4, 056 01 Gelnica
206.-Belušinská Helena, 065 48 Šarišské Jastrabie 297
207.-Dzurková Anna, 067 82 Dlhé N/Cirochou 407
208.-Potáš Martin, Lesná 42, 080 01 Prešov
209.-Spišáková Mária, Turecká 617, 049 22 Gemerská Poloma
210.-Barnoky Ignác, Nám.SNP 191/25, 929 01 Dunajská Streda
211.-Šaková Lenka, Roškovce 87, 067 02 Medzilaborce
212.-Dittrichová Anna, Hlavná 29, 082 21 V.Šariš
213.-Volfová Mariana, 053 21 Matejovce Nad Hornádom 48
214.-Suchá Nataša, Dobšinská 27, 049 22 Gemerská Poloma
215.-Bartošová Jarmila, Prostějovská 69, 080 01 Prešov
216.-Heredošová Vlasta, Smreková 11, 080 01 Prešov
217.-Jalčová Ľubica, Sidlisko 8, 044 14 Čaňa
218.-Ferenčíková Ivetka, Partizánska 381, 049 31 Gemerská Poloma
219.-Holečková Alena, sv.J.Nepomuckého 75, 053 21 Markušovce
220.-Baňasová Blanka, Kvetná 22, 082 56 Pečovská Nová Ves
221.-Timková Eva, Oľšavská 4, 044 24 Poproč
222.-Domaškovičová Oľga, Levočská 95, 053 01 Harichovce
223.-Horváthová Margita, Jareček 41, 053 21 Markušovce
224.-Mikolajová Lenka, Školská 17/B, 053 21 Markušovce
225.-Gmitter Miroslav, J.Wolkera 24, 052 01 SNV
226.-Keresteš Jaroslav, 082 15 Chmeľov
227.-Kožlejová Slavomíra, 082 12 Lada 278
228.-Mgr.Bernisová Helena, ul.17.novembra 381/27, 083 01 Sabinov
229.-Gregová Júlia, 055 51 Veľký Folkmár 310,
230.-Ing.Miroslav Pavlenko, Kukoreliho 413/52, 094 31 Hanušovce n/T
231.-Vrabeľ Pavol, 053 23 Poráč 142
232.-Olejárová Anna, Exnárova 26, 080 01 Prešov
233.-Daňková Mária, Pod Rožkami 231/6, 044 31 Družstevná Pri Hornáde
234.-Hvizdoš Śtefan, 053 51 Kluknava 313
235.-Michalská Miriam, 17. Novembra 22, 083 01 Sabinov
236.-Kyseľová Mária, Wolkerová 35/14, 052 05 SNV
237.-Čikovský Ladislav, Jarná 39, 059 71 Ľubica
238.-Leščinská Ľudmila, 082 33 Chmiňany
239.-Sedliaková Anna, 17.novembra 126, 080 01 Prešov
240.-Mgr.Novotná Erika, Orgovánová 277, 073 01 Zemplínske Hradište
241.-Vrabľová Mária, 053 23 Poráč 142
242.-Oravcová Janka, Hutnícka 12/35, 052 01 SNV
243.-Magáčová Deniska, 082 41 Brežany 64
244.-Keresteš Jaroslav, 082 15 Chmeľov 152
245.-Holezová Anna, 055 63 Helcmanovce 315
246.-Mgr.Jakubíková Anna, Májová 744/30, 068 01 Medzilaborce
247.-Schmiedtová Oľga, Štóska 145, 044 25 Medzev
248.-Krupová Lenka, Pavlovce 196, 094 31 Hanušovce n/T
249.-Drapová Mária, Štúrová 338, 094 31 Hanušovce n/T
250.-Šerfelová Emília, 059 36 Mengusovce 63
251.-Hanko Marek, Śtúrová 338/11, 094 31 Hanušovce n/T
252.-Krupová Martina, Sabinovská 44, 082 71 Lipany
253.-Śebestová Zuzana, Ružová 33, 054 01 Levoča
254.-Peleyrinová Anna, Buzická 79, 044 71 Čečejovce
255.-Šimšiková Eva, Suľovská 103, 049 22 Gemerská Poloma
256.-Capcarová Alexandra, Roškovce 72, 067 02 Medzilaborce
257.-Andraščíková Mária, Odbojárska 33, 082 71 Lipany
258.-Goliašová Pavlína, 049 26 Rejdová 23
259.-Miženková Gabriela, 053 51 Kluknava 312
260.-Mareková Emília, Komenského 23/10, 052 01 SNV
261.-Okresová M., Brezová 12, 052 01 SNV
262.-Macková Milena, Jarková 324, 049 22 Gemerská Poloma
263.-Grešková Zuzana, Slanská 2, 049 22 Gemerská Poloma
264.-Kuchtová Mariana, Súľovská 101, 049 22 Gemerská Poloma
265.-Liptáková Júlia, Dobšinská 39, 049 22 Gemerská Poloma
266.-Hrubý Miroslav, Vihorlatská 623, 072 22 Strážske
267.-Heligmanová Martina, Slovinská 6/13, 053 42 Krompachy
268.-Revúcka Miroslava, Šafariková 230,  049 22 Gemerská Poloma
269.-Žulová Marta, 082 53 Záborské 49
270.-Bovanová Božena, Štúrová 42, 066 01 Humenné
271.-Žoldák Jozef, Hlavná 182, 059 11 Hozelec
272.-Ing.Mikita Stanislav, Hollého 6, 080 01 Prešov
273.-Bc.Kušnírová Martina, 082 71 Dubovica 168
274.-Marchevský Pavol, Vydumanec 67, 080 01 Prešov
275.-Žažo Peter, Exnárová 27, 080 01 Prešov
276.-Jurčík Denis, Mierová 628, 072 22 Strážske
277.-Tarabčák Miroslav, Bžany 36, 090 33 Turany n/O
278.-Bučovová Marta, Sv.Anny 82, 065 03 Podolínec
279.-Haňovová Žófia, ul.Českej lípy 21, 085 01 Bardejov
280.-Kaperák Jozef, Kukučinová 36, 082 71 Lipany
281.-Krivdová Viera, Na Rovni 322/52, 065 41 Ľubotín
282.-Žoldák Oliver, Hlavná 182, 059 11 Hozelec
283.-Diňa Denis, Železničiarska 285, 065 41 Ľubotín
284.-Jurčík Milan, Mierová 628, 072 22 Strážské
285.-Kollár František, Komenského 19. 083 01 Sabinov
286.-Mihaliková Anna, Záhradná 14, 056 01 Gelnica
287.-Bc.Rajniaková Ružena, Při železnici 48, 033 01 Liptovský Hrádok
288.-Andraščík Stanislav, Kamenica 663, 082 71 Lipany
289.-Pardonová Ivetka, Rudná 188, 049 01 Rožňava
290.-Referovičová Eva, Slovenská 396/30, 082 12 Kapušany
291.-Žažo Peter, Exnárová 27, 080 01 Prešov
292.-Bujňáková Vierka, Torysa 297, 082 76 Lipany
293.-Yaser Al Alawin, Palešovo nám.39, 053 04 Spišské Podhradie
294.-Miškuf Roman, 082 33 Chmiňany 169
295.-Galeštoková Evka, 082 38 Vťaz 551
296.-Juharová Helena, Kostolná 61, 044 24 Poproč
297.-Mudráková Miškoa, Vydumanec 67, 080 01 Prešov
298.-Benková Mária, Východná 19, 044 24 Poproč
299.-Jurčíková Dominika, Mierová 628, 072 22 Strážske
300.-Olschlägerová Irma, 055 64 Mníšek n/Hnilcom 462
301.-Klein Jozef, Popradská 495, 065 44 Plaveč
302.-Kubičková Veronika, Bernolákova 13, 080 01 Prešov
303.-Maňáková Lenka, 17 novembra 22, 083 01 Sabinov
304.-Zubrická Adrianka, Kostolná 342/14, 082 56 Pečovská Nová Ves
305.-Senko Jozef, 065 45 Plavnica 114
306.-Kakaščíková Eva, Lomnická 18, 080 06 Prešov
307.-Čontofalská Marcela, 082 05 Šar.Bohdanovce 183
308.-Frohlich Slavo, 065 45 Plavnica 223
309.-Pariľáková Anna, 06541 Andrejovka 333
310.-Galeštoková Magdaléna, 082 33 Chmiňany 134
311.-Kender Ján, Lorinčik 110, 040 13 Košice
312.-Červenák Miroslav, Zombová 35, 040 11 Košice
313.-Krpčiaková Katarína, Proč 54, 082 14 Pušovce
314.-Demjanovič Vlado, Exnárová 18, 080 0 1Prešov
315.-Ruman Peter, Exnárová 3, 080 01 Prešov
316.-Balogáčová Jana, Laborecká 50, 066 01 Humenné
317.-Urbanová Adriana, Třebíčska 12, 066 01 Humenné
318.-Lorincová Zuzana, 055 71 Žakarovce 214,
319.-Kozma Dominik, Mieru 20, 083 01 Sabinov
320.-Žvandová Mária, 082 73 Šarišské Dravce
321.-Šimová Dáša, 055 71 Žakarovce 189
322.-Tomaščinová Anna, Prosačov 42, 094 31 Hanušovce n/T
323.-Negecová Zuzana, sv.J.Nepomuckého 612, 053 21 Markušovce
324.-Mikolajová Janka, Školská 17/B, 053 21 Markušovce
325.-Ciganoc Patrik, Mierová 629, 072 22 Strážske
326.-Kanašová Sabína, 082 13 Tulčík 227
327.-Mišeje Marta, Trenčianska 652/8, 972 71 Nováky
328.-Havrila Milan, Železničiarská 270, 065 41 Ľubotín
329.-Kováčová Daniela, Hurbanova 264, 972 71 Nováky
330.-Ťukotová Alžbeta, Prostřjovská 7, 080 01 Prešov
331.-Tomašovičová Irena, G.Svoboda 975/56, 058 01 Partizánske
332.-Harčaríková Anna, Hviezdoslavova 109, 082 71 Lipany
333.-Palonderová Daniela, Podzámková 14, 053 04 Spišské Podhradie
334.-Orinčáková Helena, J.Čajaka 15, 052 01 SNV
335.-Hajdóková Tunde, Hlavná 190, 076 52 Veľký Hoveš
336.-Diňa Ján, Železničiarská 285, 065 41 Ľubotín
337.-Baňasová Blanka, Kvetná 22, 082 56 Pečovská Nová Ves
338.-Horváthová Irena, Železničiarská 292/9, 065 41 Ľubotín
339.-Ďuricová Anna, Krátka 4, 053 21 Markušovce
340.-Buričinová Mária, Hlavná 534/263, 067 82 Dlhé nad/Cirochou
341.-Hurtuk Slavomír, 082 73 Šarišské Dravce 11
342.-Vargušová Darina, Kalnište 134, 087 01 Giraltovce
343.-Domaničová Eva, Obchodná 24/53, 078 01 Sečovce
344.-Peštová Ľudmila, 072 31 Vinné 490
345.-Petríková Emília, Olejníkov 83, 082 57 Ľutina
346.-Očkovičová Iveta, 082 13 Tulčík 40
347.-Kubovčíková Anna, Rudolfa Jašíka 9, 052 01 SNV
348.-Pavúková Agáta, Partizánska 39, 055 01 Margecany
349.-Ing.Ivanková Daniela, Kráľovská 449/11, 082 12 Kapušany
350.-Vargová Dana, 082 71 Kamenica 85
351.-Ruman Zdenko, Exnárová 3, 080 01 Prešov
352.-Tomčišák Ján,  082 38 Víťaz 511,
353.-Janická Jozefína, 065 45 Plavnica 471
354.-Šabák Pavol,  072 63 Koňuš 16
355.-Medviď Michal, Koromľa 072 62 Sobrance
356.-Štupák Ján, 065 45 Plavnica 226
357.-Vargošková Beáta, Dubová 4, 080 01 Prešov
358.-Bakoňová Lucia, nám.sv.Martina 46, 082 71 Lipany
359.-Krafčíková Katarína, Na Rovni 332/72, 065 41 Ľubotín
360.-Hornyaková Veronika, Agatová 2,  056 01 Gelnica
361.-Maďarová Viera, 082 12 Lada 242
362.-Kozma Peter, Mieru 20, 083 01 Sabinov
363.-Kraviansky Štefan, Severná 17, 080 01 Prešov
364.-Sedlák Vladimír, Exnárová 29, 080 01 Prešov
365.-Šusterová Jarmila,Tehelná 6/23 056 01 Gelnica
366.-Orinčáková Lucia, J.Čajaka 15, 052 01 SNV
367.-Uhrinová Michaela, Spišská 18, 053 61 Spišské Vlachy
368.-Hužvárová Dana, 055 64 Mníšek nad Hnilcom 513
369.-Ing.Tomadlíková Martina, Slovinská 5, 053 42 Krompachy
370.-Bujňák Jozef, Pod Kopaninou 11, 082 71 Lipany
371.-Kniežovová Viera, Osloboditeľov 627, 072 22 Strážské
372.-Petrunková Mária, Breznica 245, 091 01 Stropkov
373.-Bačovčinová Helena, Laborecká 1848/4, 066 01 Humenné
374.-Vozárová Mária, SNP 332/2, 055 62 Prakovce
375.-Naščáková Miroslava, Brezovica 45, 082 71 Lipany
376.-Čertíková Anna, Športová 286/2-B, 972 05 Sebedražie
377.-Humeníková Alžbeta, Lúčna 821/49, 093 01 Vranov n/T
378.-Knapová Iveta, 073 01 Nižná Rybnica 114,
379.-Hamorsky Pavol, Kupeľska 1, 073 01 Sobrance
380.-Tomašurová Anna, Tyršová 305, 073 01 Sobrance
381.-Tomašovič Vladimír, Malá Okružná 968/86 958 01 Partizánske
382.-Šabák Pavol, 072 63 Koňuš 16
383.-Kočišová Maťa, 053 63 Spišský Hrušov 135
384.-Sopeková Marcela, Sadová 28, 044 24 Poproč
385.-Kukoľ Ján, Studenec 41, 053 04 Spišské Podhradie
386.-Palonderová Marcela, Podzámková 14, 053 04 Spišské Podhradie
387.-Kováčová Mária, Komenského 1098/ 27 073 01 Sobrance
388.-Hajmíková Nadežda, nám. Slobody 6, Sobrance
389.-Bakoňová Gabriela, nam.sv.Martina 46, 082 71 Lipany
390.-Hunyadiová Stanislava, Banícka 41, 056 01 Gelnica
391.-Feketeová Mária, nám.sv .Martina 63, 082 71 Lipany
392.-Kuzmiaková Terka, Vsetinská 18, 064 01 Stará Ľubovňa
393.-Mgr.Berdisová Helena, 17. Novembra 381/27, 083 01 Sabinov
394.-Grossová Iveta, 055 64 Mníšek nad Hnilcom 183
395.-Ing.Gmitrová Zuzana, Straková 1, 040 01 Košice
396.-Vilková Katarína,  53 05 Granč- Petrovce 397
397.-Lipták Ľudovít, Kúpeľná 1022, 049 25 Dobšiná
398.-Mudráková Lydia, Vydumanec 67, 080 01 Prašov
399.-Maďarová Viera, Lada 242, 082 1 2Prešov
400.-Gajdošová Valéria, Stará Voda 136, 053 34 Švedlár
401-Nemergut Štefan, Vajanského 238/20, 065 44 Plaveč
402.-Macurová Eva, Mliečna 80, 040 14, Košická Nová Ves
403.-Poráčová Anna, 082 35 Hermanovce 171
404.-Kraus Ladislav, Požiarnicka 2, 044 24 Poproč
405.-Valentová Dana, Tibava 202, 073 01 Sobrance
406.-Sopková Eva, Muráňska 5, 052 01 SNV
407.-Nováková Silvia, Koceľová 27, 052 01 SNV
408.-Mgr.Krištofová Daniela, 958 42 Brodzany 388
409.-Morvayová Zuzana, Družstevná 25, 044 24 Poproč
410.-Pauliková Anežka, SNP 294, 055 62 Prakovce
411.-Kubičková Veronika, Bernolaková 13, 080 01 Prešov
412.-Valigurová Alžbeta, Mlynská 4, 045 01 Moldava nad Bodvou
413.-Košalko Michal, Pod Sobotiskom 125/2, 053 05 Granč-Petrovce
414.-Holodňáková Anna, 065 45 Plavnica 172
415.-Vresilovičová Eva, 065 45 Plavnica 101
416.-Kunková Lucia, Cintorínska 1121/30A, 956 33 Chynorany
417.-Valek Emil, Moyzesova 18, 065b 03 Podolinec
418.-Halam Miroslav, 06495 Likavka 102
419.-Hromjáková Anna, Tomášiková 2515/7, 058 01 Poprad
420.-Fecková Viera, Nová 339, 055 61 Jaklovce
421.-Šleboda Jozef, 053 51 Kluknava 264
422.-Šalata Gabriel, Dobrianskeho 23, 068 01 Medzilaborce
423.-Širillová Ivana, Rázusová 14/45, 052 01 SNV
424.-Lešková Helena, 053 23 Poráč 312
425.-Čuchranová Helena, Odorínska cesta 8, 053 21 Markušovce
426.-Durkáčová Ľudmila, nám.sv.Martina 45, 082 71 Lipany
427.-Hirka Kamil, Mierová 2, 064 01 Stará Ľubovňa
428.-Śiroká Gabriela, 044 02 Dvorníky 55
429.-Petrovič Milan, Mengušovská 6, 054 01 Levočaň
430.-Gmitter Miroslava, J.Wolkera 24, 052 01 SNV
431.-Rumanová Lenka, Dobšinská 70, 049 22 Gemerská Poloma
432.-Zeleňáková Anna, Hornadská 375/5, 053 21 Markušovce
433.-Krišková Mária, Hlavná 356/75, 082 16 Fintice
434.-Surová Antónia, Oľšavská 10, 044 24 Poproč
435.-Vargová Andrea, Májová 46, 053 04 Spišské Podhradie
436.-Krivda Rudolf, Trhovisko 67, 053 04Spišské Podhradie
437.-Pivovarničková Eva, 053 03 Jablonov 84
438.-Laubertová Dominika, Wolkerová 6, 080 01 Prešov
439.-Čorba Štefan, Dilongová 44, 080 01 Prešov
440.-Nováková Silvia, Májová 9, 053 04 Spišské Podhradie
441.-Ďuríčeková Valéria, Súľovská 97, 049 22 Gemerská Poloma
442.-Slinčák Martin, Sokolovská 1, 040 11 Košice
443.-Vaško Martin, Obišovce 150, 044 81 Kysak
444.-Adamjaková Mária, Garbiarska 13, 060 01 Kožmarok
445.-Gdovinová Marta, Babin Potok 36, 082 67 Terňa
446.-Schmiedtová Oľga, Štóska 145, 044 25 Medzev
447.-Slinčáková Tatiana, Sokolovská 1, 040 11 Košice
448.-Centková Mária, 082 35 Hendrichovce 92
449.-Jendrichovská Jarmila, Mengušovská 7, 054 01 Levoča
450.-Auxtová Jana, Nová 21/4, 053 01 Harichovce
451.-Cvengošová Anna, SNP 12, 053 21 Markušovce
452.-Grešová Mariana, 082 66 Bodovce 5
453.-Džubák Dušan, Partizánska 17, 085 01 Bardejov
454.-Paraličová Mária, 065 45 Plavnica
455.-Sedlačko František, Malý Lipnik 132, 065 45 Plavnica
456.-Krajčírová kamila, Nepomuckého 274/6, 053 21 Markušovce
457.-Plačko Peter, Domaňovce 107, 053 02 Spišský Hrhov
458.-Hollarová Mária, Zimná 91, 052 01 SNV
459.-Štupíková Adriana, Zimná 54, 064 01 Stará Ľubovňa
460.-Vašáková Mária, Potočná 10, 053 01 Harichovce
461.-Ing.Straka Martin, Mukačevská 51, 080 01 Prešov
462.-Štieber Vladimír, Kamenica 303, 082 71 Lipany
463.-Bc.Tatarko Peter, Potočná 10, 053 01 Harichovce
464.-Borovský Radoslav, sv.Anny 38/353, 06 503 Podolinec
465.-Červeňáková Mária, Belanská štvrť 559, 033 01 Liptovský Hrádok
466.-Žula Tomáš, Záborské 49, 082 53 Petrovany
467.-Rímsky Mariaán, Jakubova Voľa 6, 082 56 Pečovská Nová Ves
468.-Mikitová Mária, 065 43 Orlov 56
469.-Palko Vladimír, Nábrežná 277, 055 61 Jaklovce
470.- Marchevská Martina, Justičná 4, 080 01 Prešov
471.-Argalášová Jana, SNP 5, 053 42 Krompachy
472.-Janečková Darina, Podtureň 509, 033 01 Liptovský Hrádok
473.-Hudáková Maria, Murgašová 11, 083 21 Sabinov
474.-Antoliková Lenka, Mierová 305/33, 06 801 Medzilaborce
475.-Mišenková Jolana, Murgašová 10, 083 01 Sabinov
476.-Rothmajerová Eva, Tehelná 3/36, 056 01 Gelnica
477.-Feketeová Mária, nam.sv.Martina 63, 082 71 Lipany
478.-Hudáková Mária, Murgašová 11, 083 01 Sabinov
479.-Feňaková Valéria, 082 05 Šar.Bohdanovce 177
480.-Ing.Pasok Vladimír, 17.novembra 190, 080 01 Prešov
481.-Babkovičová Marcela, Hríbová 19, 082 21 Veľký Šariš- Kanaš
482.-Horváth Henrich, Za Hornádom 1, 052 01 SNV
483.-Dvorščáková Emília, Za Ľutinkou 19, 082 56 Pečovská Nová Ves
484.-Capcarová Anna, 067 33 Zubné 95
485.-Schmiedtová Oľga,c Štóska 145, 044 25 Medzev
486.-Čopian Róbert, Iliašovce 79, 053 11 Smižany
487.-Fabriciová Olena, 055 51 Veľký Folkmár 273
488.-KanuščákováHelena, Kapacka 198/ 6, 06 541 Ľubotín
489.-Šimšíková Mária, Suľovská 102, 049 22 Gemerská Poloma
490.-Petríková Mária, 055 51 Veľký Folkmár 17
491.-Rusnáková Marta, 082 53 Záborské 96
492.-Šveda Zoltán, 055 51 Veľký Folkmár 295
493.-Žakarovská Mária, 055 51 Veľký Folkmár 327
494.-Hritz Jozef, ul.Povs.česk.ľudu 2, 040 22 Košice
495.-Knišková Erika, Dobšinská 55, 049 22 Gemerská poloma
496.-Lovasová Žófia, 053 51 Kluknava
497.- Žakarovská Mária, 055 51 Veľký Folkmár 327
498.-Mgr.Kerecsényi, Záhradnícka 1, 048 01 Rožňava
499.-Kešeľaková Viera, Banícka 23, 052 01 SNV
500.-Fecko František, Postupimská 13, 040 22 Košice

 

Nákupné poukážky budú výhercom zaslané poštou najneskôr do 15.5.2015

 

Bližšie inf.: 0915 735 181
alebo marketing@milkagro.sk

 

Výhercom srdečne blahoželáme !

© 2019 MILK - AGRO | Všeobecné vyhlásenie | Ochrana osobných údajov | Design by SIXNET

Získajte

akcie do vášho e-mailu každý týždeň.

Chcem akcie
Hore