Formulár na uplatnenie práv dotknutej osoby

Podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR)

Meno a priezvisko: E-mail:
Zvoľte akciu, ktorú chcete vykonať. Po odoslaní vám zašleme kontrolný odkaz pre overenie vašej identity, ktorým akciu dokončíte.
Chcem odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov
Chcem získať informáciu o všetkých osobných údajoch, ktoré o mne máte uložené
Chcem zaktualizovať (opraviť) svoje osobné údaje
Chcem požiadať o zmazanie všetkých osobných údajov, ktoré o mne máte uložené
Chcem požiadať o obmedzenie spracúvania mojich osobných údajov
Chcem preniesť svoje osobné údaje inam
Chcem podať námietku proti spracovávaniu mojich osobných údajov

© 2020 MILK-AGRO | Všeobecné vyhlásenie | Ochrana osobných údajov | Design by SIXNET

Získajte

akcie do vášho e-mailu každý týždeň.

Chcem akcie
Hore