Formulár na uplatnenie práv dotknutej osoby

Podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR)

Meno, priezvisko, titul: Telefón: Adresa trvalého bydliska: E-mail: Doplňujúce informácie k žiadosti dotknutej osoby:
V papierovej forme - poštou (potrebné vyplniť adresu)
V elektronickej forme na e-mail:
Zvoľte akciu, ktorú chcete vykonať. Po odoslaní vám zašleme kontrolný odkaz pre overenie vašej identity, ktorým akciu dokončíte.
Chcem odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov
Chcem získať informáciu o všetkých osobných údajoch, ktoré o mne máte uložené
Chcem zaktualizovať (opraviť) svoje osobné údaje
Chcem požiadať o zmazanie všetkých osobných údajov, ktoré o mne máte uložené
Chcem požiadať o obmedzenie spracúvania mojich osobných údajov
Chcem preniesť svoje osobné údaje inam
Chcem podať námietku proti spracovávaniu mojich osobných údajov

Prevádzkovateľ bude informovať dotknutú osobu o vybavení jej žiadosti do 30 dní
Hore