Súhlas so spracovaním os. údajov – uchádzač o zamest.

Meno, priezvisko, titul: Adresa bydliska (ulica, mesto/obec, PSČ): Telef. kontakt a (alebo) e-mail:
Spoločnosť MILK-AGRO spol. s r.o. so sídlom Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO: 17147786 vám ako dotknutej osobe umožňuje uchádzať sa o zamestnanie v našej spoločnosti. Bližšie informácie o kariére a voľných pracovných pozíciách sú dostupné na webovom sídle www.milkagro.sk. Ako doplnkovú službu by sme vám chceli zasielať aj informácie o voľných pracovných pozíciách a tiež reklamné materiály. Spôsoby zasielania reklamy môžu byť rôzne, v prípade vášho záujmu vás však budeme kontaktovať e-mailom. Podľa nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov (GDPR) na to potrebujeme váš súhlas. Každý súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu a s okamžitou platnosťou. Môžete tak urobiť spôsobmi, ktoré sú uvedené nižšie.

Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov
na účely sprostredkovania zamestnania

Áno, súhlasím, aby boli moje osobné údaje uvedené v žiadosti o prijatie, mojom profesijnom životopise resp. osobnom dotazníku, uschované v spoločnosti MILK-AGRO spol. s r.o. a použité na tieto účely:

sprostredkovanie zamestnania
zasielanie informácií o voľných pracovných pozíciách

Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov
na účely reklamy

Áno, súhlasím, aby boli moje osobné údaje uvedené vyššie uschované v spoločnosti MILK-AGRO spol. s r.o. a použité na nasledujúce účely:


1. Zasielanie nepersonalizovanej/všeobecnej reklamy

Áno, mám záujem pravidelne dostávať informácie a reklamu o aktuálnych ponukách, produktoch, službách, spotrebiteľských súťažiach a akciách MILK-AGRO prostredníctvom týchto komunikačných kanálov:

E-mail
pošta

2. Odvolanie súhlasu

Každý súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste poskytli MILK-AGRO spol. s r.o. máte právo kedykoľvek bez udania dôvodu odvolať a to s okamžitou účinnosťou. Treba ho vykonať zaslaním e-mailu na adresu osobneudaje@milkagro.sk. Odvolanie súhlasu je možné vykonať aj písomnou formou a zaslaním poštou na adresu MILK-AGRO spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov. Pri prijímaní reklamy cez e-maily môžete svoje právo na odvolanie vykonať kliknutím na odkaz „ODVOLAŤ (ODHLÁSIŤ)“ na konci každej zasielanej reklamy.

Vyhlasujem, že som si prečítal/-a Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktorému som porozumel/-a a s ktorým súhlasím. Ak by sa mnou zadané osobné údaje nezhodovali s doterajšími údajmi spracúvanými spoločnosťou MILK-AGRO spol. s r.o., súhlasím s tým, aby ma MILK-AGRO spol. s r.o. kontaktovala na telefónne číslo uvedené vyššie za účelom identifikácie mojej osoby.
Hore