12. 03. 2018

Súťaž o automatický kávovar

Nakúpte jedno balenie kávy a vyhrajte automatický kávovar Nivona v hodnote 500 €!

Podmienky súťaže

Nakúpte jedno balenie kávy HOUSE BLEND 250 g na jeden nákup. Na zadnú stranu pokladničného dokladu čitateľne napíšte MENO, PRIEZVISKO, TEL. KONTAKT, prípadne svoj e-mail. Takto vypísaný pokladničný doklad vhoďte do urny v predajni označenej nápisom SÚŤAŽ O KÁVOVAR NIVONA V HODNOTE 500 €.

Súťaž trvá od 14. marca do 3. apríla 2018. Žrebovanie sa uskutoční 16. 4. 2018 v centrále MILK-AGRO, s.r.o.

Zoznam výhercov bude zverejnený na našej web stránke www.milkagro.sk.

Želáme veľa šťastia.

 

MILK - AGRO

 

Svojou účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zároveň dáva usporiadateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby súťaže v zmysle zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Výherca je povinný poskytnutú výhru zdaniť ako ostatný príjem v zmysle paragrafu 8 odst. 1. pism. i, zákona 595/2003 o dani z príjmu v znení neskorších predpisov.

MILK - AGRO

Varte s chuťou a chutne

otvoriť receptár

Otázky o zdraví

hľadám odpoveď
© 2018 MILK - AGRO | Všeobecné vyhlásenie | Ochrana osobných údajov | Design by SIXNET