09. 10. 2019

Kúp kávu, vyhraj kávovar

Poďte s nami súťažiť o 3 kávovary Tassimo Suny.


Ako sa zapojiť do súťaže?

Kúpte mletú kávu Jacobs Krönung 500 g (v termíne od 9. do 15. 10. 2019). Pokladničný blok s vaším menom, adresou, telefónnym číslom a vlastnoručným podpisom vhoďte do urny v predajni alebo pošlite na adresu:

Sútaž
MILK-AGRO, s. r. o.
Čapajevova 36
080 46 Prešov

Žrebovanie sa uskutoční 22. 10. 2019 v centrále MILK-AGRO, s. r. o. Zoznam výhercov, podmienky sútaže, štatút sutaže a ustanovenia týkajuce sa podmienok udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov a ochrany osobných údajov nájdete na www.milkagro.sk.

Výhry ktoré prevýšia hodnotu 350 € s DPH podliehajú zdaňovaniu cien a výhier, ktoré sa považujú za ostatné príjmy podľa § 8 ods.1 písm. i a §9 ods. 2 písm. m zákona č. 565/2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a § 10b, ods. 1 písm. d zákona č.580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.

Organizátor sútaže nezodpovedá za prípadné porušenie daňovej povinnosti alebo povinnosti uviesť výhru v danovom priznaní zo strany výhercu. Výhry, ktoré si výherca neprevezme do 22. 11. 2019 prepadnú v prospech organizátora sútaže. Po tomto termíne nie je možné výhry vymáhať.

MILK-AGRO

Varte s chuťou a chutne

otvoriť receptár

Otázky o zdraví

hľadám odpoveď

Čerstvé a chutné akciové produkty nielen vo vašej chladničke.

+ každý týždeň BONUS v podobe lahodného receptu

Súhlasím s pravidlami Ochrany osobných údajov.
© 2020 MILK-AGRO | Všeobecné vyhlásenie | Ochrana osobných údajov | Design by SIXNET

Získajte

akcie do vášho e-mailu každý týždeň.

Chcem akcie
Hore