22. 09. 2020

Herný plán súťaže "Hraj o vlastný kávovar"

1. Organizátorom súťaže „Hrajte s Popradskou kávou Extra o fantastické ceny“ je spoločnosť Baliarne obchodu, a.s. Poprad.

2. Spotrebiteľská súťaž „Hraj o vlastný kávovar“ (ďalej len „Súťaž“) sa uskutoční v čase od 23. 9. 2020 do 20. 10. 2020.

3. Súťaže sa môže zúčastniť každý spotrebiteľ, ktorý uskutoční nákup  v maloobchodných sieťach MILK AGRO v období od 23. 9. – 20. 10. 2020. Nákup musí obsahovať minimálne 1 ks akejkoľvek zrnkovej kávy značky Popradská alebo Mistral s minimálnou gramážou 250 g. Súťažiaci na pokladničný doklad vypíše presné a pravdivé údaje (meno, adresu, telefónne číslo) a vhodí ho do označenej urny na predajniach MILK AGRO.

4. Výhercami vecných cien súťaže môžu byť len fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v hernom pláne súťaže, boli riadne vyžrebované a  ktorých výhra je Organizátorom potvrdená. Zo všetkých pokladničných dokladov, ktoré budú spĺňať podmienky (bod 3) budú vyžrebovaní výhercovia vecných cien. Žrebovanie sa uskutoční dňa 6. 11. 2020 v priestoroch Milk Agro, s.r.o. za účasti zástupcu Organizátora súťaže.

5. Ceny:     
3 x automatický espresso kávovar
5 x cestovná taška
10 x balíček výrobkov Popradská káva, Popradský čaj a Mistral

6. Výhru výhercom osobne odovzdá obchodný zástupca Baliarní obchodu, a.s. Poprad, najneskôr 30. 11. 2020.

7. Uverejnením mena a adresy fyzickej osoby udeľuje účastník súťaže súhlas s jeho využitím na reklamné, propagačné účely a na ich spracovanie pre potreby v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných nosičoch.

8. Výhry tejto súťaže nie sú vymáhateľné súdnou cestou. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne Organizátor súťaže.

9. Herný plán tejto súťaže bude k dispozícii na požiadanie u Organizátora a na www.milkagro.sk. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie alebo zmenu pravidiel súťaže. Všetky ustanovenia, týkajúce sa podmienok udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov a ochrany osobných údajov nájde súťažiaci na www.milkagro.sk. Akýkoľvek zásah do pravidiel súťaže po jej začatí prevádzkovateľ oznámi spôsobom porovnateľným s vyhlásením súťaže.

V Poprade 21. 9. 2020, Viliam Matušek, generálny riaditeľ

MILK-AGRO

Varte s chuťou a chutne

otvoriť receptár

Otázky o zdraví

hľadám odpoveď

Čerstvé a chutné akciové produkty nielen vo vašej chladničke.

+ každý týždeň BONUS v podobe lahodného receptu

Súhlasím s pravidlami Ochrany osobných údajov.
© 2020 MILK-AGRO | Všeobecné vyhlásenie | Ochrana osobných údajov | Design by SIXNET

Získajte

akcie do vášho e-mailu každý týždeň.

Chcem akcie
Hore