Všeobecné vyhlásenieTáto stránka bola vyvinutá pre potreby MILK-AGRO spol. s r.o. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. MILK-AGRO spol. s r.o. zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje, a ktoré nie sú jej vlastníctvom.MILK-AGRO spol. s r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.


Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom MILK-AGRO spol. s r.o. alebo tretích strán zmluvne viazaných s MILK-AGRO spol. s r.o. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom MILK-AGRO spol. s r.o.


Všetky osobné údaje získava MILK-AGRO spol. s r.o. od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

MILK - AGRO

Zažijeme nedostatok mlieka?

O nepriaznivom vývoji na trhu mlieka sme sa porozprávali s MVDr. Marekom Kundom, vedúcim prevádzky...
Pridané: 2017-09-19čítať viac

MILK - AGRO

Cudzí názov pre slovenský výrobok

Aj na Slovensku sa už takmer 20 rokov vyrába Cottage Cheese známy v celej západnej aj strednej Európe....
Pridané: 2017-09-07čítať viac

MILK - AGRO

Upečte si desiatu

Školský rok sme úspešne odštartovali a nastal čas príprav každodennej desiaty. A pretože vieme,...
Pridané: 2017-09-05čítať viac
©2017 MILK - AGRO | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET