Všeobecné vyhlásenieTáto stránka bola vyvinutá pre potreby MILK-AGRO spol. s r.o. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. MILK-AGRO spol. s r.o. zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje, a ktoré nie sú jej vlastníctvom.MILK-AGRO spol. s r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.


Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom MILK-AGRO spol. s r.o. alebo tretích strán zmluvne viazaných s MILK-AGRO spol. s r.o. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom MILK-AGRO spol. s r.o.


Všetky osobné údaje získava MILK-AGRO spol. s r.o. od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

MILK - AGRO

Mlieko ako kozmetický prostriedok

Mlieko ako obľúbený nápoj ku konzumácii pre svoje cenné zdroje, to nie je nič nezvyčajné. Aj...
Pridané: 2018-02-19čítať viac

MILK - AGRO

Ako na pečenú kačicu?

Pred nami je posledných 7 dní fašiangov. Možnosťou ako si dopriať fašiangy aj vo svojom jedálničku,...
Pridané: 2018-02-06čítať viac

MILK - AGRO

Blahoželáme dlhoročným zamestnancom

Vedenie spoločnosti Milk-Agro ďakuje svojim dlhoročným zamestnancom za ich lojalitu, pracovitosť...
Pridané: 2018-01-31čítať viac
©2018 MILK - AGRO | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET