Všeobecné vyhlásenieTáto stránka bola vyvinutá pre potreby MILK-AGRO spol. s r.o. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. MILK-AGRO spol. s r.o. zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje, a ktoré nie sú jej vlastníctvom.MILK-AGRO spol. s r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.


Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom MILK-AGRO spol. s r.o. alebo tretích strán zmluvne viazaných s MILK-AGRO spol. s r.o. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom MILK-AGRO spol. s r.o.


Všetky osobné údaje získava MILK-AGRO spol. s r.o. od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

MILK - AGRO

Blahoželáme zamestnancom

Vedenie spoločnosti Milk-Agro ďakuje svojim dlhoročným zamestnancom za ich lojalitu, pracovitosť...
Pridané: 2017-11-14čítať viac

MILK - AGRO

Pohánka ako superpotravina

Pôvodnou domovinou pohánky je stredná a juhovýchodná Ázia, kde sa pestuje už tisíce rokov. ...
Pridané: 2017-11-06čítať viac

MILK - AGRO

Sviatok všetkých svätých

V týchto dňoch vlastne oslavujeme dva sviatky, ktoré so sebou nesú kúsok melanchólie a smútku...
Pridané: 2017-10-31čítať viac
©2017 MILK - AGRO | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET