Súťaž s firmou Chocoland


MILK - AGRO

Pri kúpe nátierky Crema Duo 250 g a tyčinky Madam 100 g bielej alebo tmavej vyhraj TABLET 

Podmienky súťaže: 
Každý zákazník, ktorý v termíne od 6.9. do 12.9.2017 zrealizuje nákup v predajniach Milk-Agro a súčasťou nákupu bude nátierka Crema Duo 250 g a tyčinka Madam 100 g biela alebo tmavá, má možnosť zapojiť sa do žrebovania o tablet.

Stačí, ak v termíne do 19.9.2017 pošle pokladničný doklad s osobnými údajmi (meno, priezvisko, adresa, tel. číslo) na adresu Milk-Agro a.s., Čapajevova 36, 08046 Prešov.

Žrebovanie sa uskutoční dňa 22.9.2017 v sídle spoločnosti Milk-Agro,a.s. Meno výhercu bude zverejnené v maloobchodných predajniach a na www.milkagro.sk 

 

Želáme veľa šťastia.


Svojou účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zároveň dáva usporiadateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby súťaže v zmysle zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.Výherca je povinný poskytnutú výhru zdaniť ako ostatný príjem v zmysle paragrafu 8 odst. 1. pism. i, zákona 595/2003 o dani z príjmu v znení neskorších predpisov.   

©2017 MILK - AGRO | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET